20.11.2020, 13:37

ÚVZ hovorí „áno“ prítomnosti Covid-19 pozitívneho lekára pri lôžku pacienta. Je to právne v poriadku?

Odkaz poskytovateľom - nasadeniu pozitívnych asymptomatických zdravotníkov sa vyhnite veľkým oblúkom.

ÚVZ hovorí „áno“ prítomnosti Covid-19 pozitívneho lekára pri lôžku pacienta. Je to právne v poriadku?
Zdroj: Peter Mayer

Požiadavka zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej disponovanosti zdravotníckeho pracovníka pri výkone jeho povolania má dva základné rozmery. Prvý sa týka jeho samotného a cieľom je chrániť jeho fyzickú a psychickú integritu pred neprimeranou expozíciou pracovnými úlohami vyplývajúcimi z výkonu jeho povolania. To je to klasické – ak som taký chorý, že nemôžem pracovať, ostávam doma a liečim sa. Druhý rozmer sa týka kontextu na fórum externum, teda kolegov v zdravotníckom zariadení a pacientov, ktorým sa zdravotnícky pracovník venuje. Pacient má právo, aby mu bola zdravotná starostlivosť poskytnutá de lege artis. Boli by sme alibisti, ak by sme tento záväzok zúžili len na správny postup ako taký a vynechali by sme z neho samotnú osobu zdravotníckeho pracovníka, ktorý starostlivosť poskytuje. Ak má zdravotná indispozícia takú intenzitu, že kontakt zdravotníckeho pracovníka s pacientmi predstavuje pre pacientov reálne riziko, nie je možné podľa môjho názoru hovoriť o dodržaní povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť de lege artis.

Nezabúdajme ani na členov zdravotníckeho tímu. Každý z nich má právo na bezpečné pracovné prostredie. Áno, toto právo má v segmente zdravotníctva svojský obsah, keďže v závislosti od svojej špecializácie sa zdravotník de facto denne pohybuje v prostredí plnom rizík. To však neznamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako zamestnávateľ nemá povinnosť prijať opatrenia na manažovanie týchto rizík – ideálne podľa povahy rizika – na ich úplnú elimináciu.

Odpustite tento dlhší úvod, ale potreboval som si utriediť myšlienky pred samotným zamyslením sa nad otázkou, ako hodnotiť odporúčanie hlavného hygienika, aby asymptomatický zdravotnícky personál nakazený COVID-19 v prípade nevyhnutnosti ďalej poskytoval zdravotnú starostlivosť. Nebudem nikoho trápiť komplikovanými právnymi piruetami a priznávam – na danú otázku neviem nájsť jednoznačnú odpoveď. Aktuálne znenie usmernenia č. OSIO/791/116950/2020 z 30. 10. 2020 (ďalej ako „usmernenie“) je v optike konkrétnych nejasností, s ktorými sa poskytovatelia pri jeho aplikácii pasujú, skôr katalyzátorom vzniku ďalších a ďalších otázok ako zdrojom jednoznačných pravidiel.

Ale pozor, tento fakt nepovažujem automaticky za negatívum. Tým by bolo až to, ak by odborná obec a hlavne samotný Úrad rezignoval(a) na ustálenie nejasností a slepo sa pridŕžal(a) formalistických floskúl.
Uchyľujem sa teda radšej k osvedčenej právnej metóde – upozorneniu na nejasnosti a definovaniu potenciálnych právnych rizík s nimi spojených.

Usmernenie – je všeobecne právne záväzné a môžeme sa oň oprieť?

V prvom rade je na mieste povinnosť poskytovateľa poskytovať pacientovi zdravotnú starostlivosť správne. To, čo je „správne“, je ťažko uchopiteľné, ale v zásade môžeme povedať, že je to penzum súhlasne prijímaných odborných názorov na konkrétnu oblasť starostlivosti o ľudské zdravie. V súčasnosti plnej erózie obsahu pojmov (podporovanej, žiaľ, aj zo strany aktuálneho politického establishmentu) by som chcel zdôrazniť slovné spojenie „odborných názorov“. Medicínsku odbornosť usmernenia ako právnik nedokážem posúdiť. Na čo by som chcel však upozorniť, je to, že nejde o predpis, ktorý by mal všeobecnú záväznosť (ako napr. zákon, nariadenie vlády, vyhláška). Zjednodušene – myslím si, že postup poskytovateľa, ktorý by bol v rozpore s jeho dikciou, by sa na konci dňa asi stretol s formálnou nemožnosťou udelenia sankcie.

Na druhej strane však, ako odborné usmernenie vydané orgánom, ktorému je zverená kompetencia odborného usmerňovania v oblasti verejného zdravia, môže predstavovať súčasť toho, čo sa považuje za „správny postup“ v situáciách, ktoré opisuje. Pri zachovaní súladu s jeho obsahom by postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mal byť hodnotený ako postup de lege artis. Čo to znamená? Formálne vzaté, ak poskytovateľ dodrží noty v usmernení, tak aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti pozitívnymi asymptomatickými pracovníkmi by malo byť hodnotené ako postup, ktorý v danom momente predstavoval postup de lege artis (niečo podobné hovorí aj novelizovaný § 4 zákona o zdravotnej starostlivosti, kde sa nachádza nový odsek 7 týkajúci sa nedržania štandardov počas krízovej situácie).

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 53% na dočítanie.

Nedozvedeli ste sa všetko?

HNmedical

Získajte prístup ku kompletnému obsahu HNonline a Mediweb.

KÚPIŤ

Už máte predplatné?
Prihláste sa

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.