14.02.2017, 11:02

Pripravme sa v zdravotníctve na krízové situácie