08.12.2017, 11:09

Priame platby v kontexte práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť