27.02.2019, 13:39

Odmeňovanie sestier v optike zákona