Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

V dňoch 28. februára až 2. marca 2013 sa v hoteli Diplomat uskutočnili XXXVIII. angiologické dni s medzinárodnou účasťou. Organizátorom akcie bola Česká angiologická spoločnosť ČLS JEP a prezidentom jej predseda MUDr. Karel Roztočil, CSc.

 

25. november 2013, 11:10

Skolióza postihuje približne 3 percentá populácie a ťažšie formy sa vyskytujú častejšie u dievčat než chlapcov. Ochorenie môže vzniknúť z rôznych príčin, ale najčastejšie sa vyskytuje idiopatická skolióza.

25. november 2013, 10:18

V dňoch 18. až 20. októbra 2013 sa v Hoteli pod Zámkom v Bojniciach uskutočnilo tradičné podujatie Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS - Bojnická AT konferencia, nazvaná na počesť zosnulého významného slovenského psychiatra Dni profesora Vladimíra Novotného.

25. november 2013, 10:10

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je závažná potenciálne fatálna choroba.

25. november 2013, 09:10

Mnohé epidemiologické štúdie poukazujú na to, že nadhmotnosť a obezita, ako aj postupný nárast hmotnosti sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu (DM2). Článok poskytuje prehľad o vzťahu jednotlivých možností farmakoterapie k vývoju obezity u diabetikov.

14. november 2013, 11:55

V prostredí kongresového centra Fira 2 Gran Via v Barcelone sa v rámci kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes) uskutočnilo celodenné sympózium spoločnosti Sanofi, ktorého základným mottom bol integrovaný prístup v starostlivosti o osoby s diabetes mellitus (DM) zohľadňujúci patofyziológiu ochorenia, jeho heterogenitu a potrebu individualizácie cieľov liečby v záujme optimalizácie prognózy.

14. november 2013, 11:35

Gestačný diabetes mellitus (GDM), najčastejšia zdravotná komplikácia gravidity, je definovaný ako intolerancia uhľohydrátov vedúca k hyperglykémii rôzneho stupňa, so vznikom alebo prvým zistením počas gravidity.

14. november 2013, 10:30

Liečba diabetes mellitus 1. typu (DM1) zahŕňa terapeutický komplex, ktorý tvorí inzulín, diéta, telesný pohyb a priebežná samokontrola glykémií pacientom, ktorý je zainteresovaný na dobrých výsledkoch. Zabezpečuje optimálnu metabolickú kompenzáciu a je základom úspešného predchádzania diabetickým komplikáciám.

14. november 2013, 09:05

Členovia SAFS tvrdia, že tento parameter je u nás veľmi prísny a nízky oproti iným krajinám.

11. november 2013, 13:04

Nedávno Lineweaver a Davies vyslovili svojskú myšlienku, že nádory z evolučného hľadiska môžu byť predchodcami živočíchov. Reakcie na tento provokatívny názor sa rôznia, od nadšenia až k úplnému skepticizmu.

 

7. november 2013, 14:30

Stránky