Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Počas 41. májových hepatologických dní 2013 v Podbanskom v bloku prednášok pod názvom Hepatocelulárny karcinóm zazneli za predsedníctva, prof. MUDr. J. Holomáňa, CSc., prof. MUDr. Š. Hrušovského, CSc., Dr.SVS a MUDr. M. Žigraia, PhD. aj prednášky venované transarteriálnej chemoembolizácii (transarterial chemoembolization, TACE) pri HCC, transplantácii pečene pre HCC a rádio-frekvenčnej ablácii (radiofrequency ablation, RFA) pri HCC.
5. december 2013, 10:35
Počas jedného z podujatí Gastrofórum bol samostatný blok prednášok venovaný aj hepatitíde typu C.
5. december 2013, 10:25
Chronickým ochoreniam pečene (CHOP) patrí v chorobnosti obyvateľstva popredné miesto.
5. december 2013, 08:35

Viac úväzkov majú najčastejšie internisti, kardiológovia či gastroenterológovia. Najväčšia zdravotná poisťovňa VšZP ide robiť poriadky so špecialistami.

25. november 2013, 17:30

V apríli 2013 sa v historických priestoroch Novomestskej radnice v Prahe uskutočnilo už XI. sympózium venované problematike artériovej hypertenzie. Podujatie má dlhodobo prehľadný postgraduálny charakter so zameraním na klinicky aktuálne a zaujímavé témy.

25. november 2013, 14:45

Na Slovensku navštívilo v chrípkovej sezóne 2012/2013 s chrípkou lekára približne 226 126 ľudí a celkovo sa na akútne respiračné ochorenia evidovalo 1 698 923 prípadov, čo je o 17,5 % viac ako v predchádzajúcej sezóne. Chorých bolo mnoho ďalších, ktorí chrípku vyležali doma bez návštevy lekára.

25. november 2013, 13:45

Psoriáza je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje približne 100 000 ľudí. Táto choroba postihuje kožu, nechty a kĺby.

25. november 2013, 13:45

Osteoporóza postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Na Slovensku žije asi 240 000 ľudí s osteoporózou, ale len asi 30 % z nich je diagnostikovaných a len 18 % sa adekvátne lieči.

25. november 2013, 12:45

Na Slovensku žije v súčasnosti asi 350 000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus (DM). Odborníci predpokladajú, že u ďalších 100 000 až 150 000 Slovákov prebieha DM v nepoznanej forme alebo sú v štádiu rizikových prediabetických syndrómov.

25. november 2013, 11:45

V dňoch 25. až 28. mája 2013 sa konal v Lisabone kongres Asociácie pre srdcové zlyhávanie Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorého sa zúčastnilo až 4500 účastníkov. Čitateľom prinášame dokončenie správy z tohto podujatia.

25. november 2013, 11:25

Stránky