Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

V dňoch 28. až 30. novembra 2013 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice uskutočnil XVII. ročník Košických chemoterapeutických dní, IV. konferencia sestier pracujúcich v onkológii a IX. pacientsky seminár.
13. február 2014, 08:35
Hamletovská otázka byť či nebyť sa dá obrazne aplikovať aj na regionálne nemocnice.
3. február 2014, 10:15
Podľa rezortu bude v zdravotníctve o 147 miliónov eur viac.
17. január 2014, 11:35
Pred zaradením technológie do používania by sa mal spraviť takzvaný Health Technology Assessment (HTA – hodnotenie zdravotníckych technológií).
12. december 2013, 10:10
Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém odborného programu bola aj malnutrícia.
 
5. december 2013, 18:10
Kým na civilizačné choroby ako sú vysoký krvný tlak, diabetes či karcinómy sa v zdravotníctve sústreďuje množstvo pozornosti, potravinová intolerancia, ktorá zásadne znižuje kvalitu života tisícov ľudí na Slovensku, zatiaľ zostáva v úzadí. Pritom podľa britského prieskumu sa táto diagnóza potvrdila u 45 % obyvateľstva.
5. december 2013, 17:15
Vývoj biologickej liečby pri použití pokročilej technológie v snahe napodobniť a zlepšiť prirodzený dizajn komplexných peptidov, proteínov a glykoproteínov umožnil liečbu úplne novými cestami a priniesol unikátnu a životy zachraňujúcu liečbu mnohým ľuďom.
5. december 2013, 17:10
Počas 41. májových hepatologických dní 2013 v Podbanskom v bloku prednášok pod názvom Hepatocelulárny karcinóm zazneli za predsedníctva, prof. MUDr. J. Holomáňa, CSc., prof. MUDr. Š. Hrušovského, CSc., Dr.SVS a MUDr. M. Žigraia, PhD. aj prednášky venované transarteriálnej chemoembolizácii (transarterial chemoembolization, TACE) pri HCC, transplantácii pečene pre HCC a rádio-frekvenčnej ablácii (radiofrequency ablation, RFA) pri HCC.
5. december 2013, 10:35
Počas jedného z podujatí Gastrofórum bol samostatný blok prednášok venovaný aj hepatitíde typu C.
5. december 2013, 10:25
Chronickým ochoreniam pečene (CHOP) patrí v chorobnosti obyvateľstva popredné miesto.
5. december 2013, 08:35

Stránky