Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus) predstavuje globálnu infekčnú hrozbu pre celú populáciu. Negatívne ovplyvňuje nielen samotného infikovaného jedinca, ale aj spoločnosť. Terminálnym štádiom infekcie týmto vírusom je AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome).
13. marec 2014, 11:55
Bazocelulárny karcinóm (BCC – basal cell carcinoma, bazalióm) je v súčasnosti najčastejší zhubný nádor a jeho incidencia sa zvyšuje na celom svete každý rok o 10 %.
13. marec 2014, 11:06
Herpes vírus hominis je DNA vírus spôsobujúci akútne infekcie s postihom celkového zdravotného stavu.
13. marec 2014, 10:55
Ústna dutina je významný telesný orgán, ktorý je v stálom kontakte s exogénnymi faktormi a je bohato osídlený mikroorganizmami.
13. marec 2014, 08:58
V Bratislavskom a Košickom kraji je dostatok zubných lekárov, horšia situácia je v regiónoch na severe, východe a juhu Slovenska.
13. marec 2014, 07:58
Návrh zákona o odmeňovaní a konkrétne sumy platov, predložené SK SaPA zaskočil ministerstvo i nemocnice.
25. február 2014, 10:53
V Česku má dochádzať k paradoxu. Patentovo chránené lieky majú byť relatívne lacnejšie, zatiaľ čo výdavky na generiká majú byť, podobne ako v ďalších krajinách EÚ, zbytočne vysoké.
19. február 2014, 09:04
Pacienti aj ich blízki sú k zdravotníkom stále agresívnejší. Dokážu im uštedriť facky, kopance, uhryznutia i zlomeniny.
14. február 2014, 09:35
Možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov – to sú oblasti medicíny, ktoré často rezonujú medzi odbornou aj laickou verejnosťou.
13. február 2014, 11:15
Optimalizáciou liečby sa počas posledných 30 rokov zlepšila pravdepodobnosť prežívania u detských onkologických pacientov. Päťročné prežívanie stúplo z hodnoty 67 % na začiatku 80. rokov minulého storočia na súčasných 83 %.
13. február 2014, 10:15

Stránky