Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Ústna dutina je významný telesný orgán, ktorý je v stálom kontakte s exogénnymi faktormi a je bohato osídlený mikroorganizmami.
13. marec 2014, 08:58
V Bratislavskom a Košickom kraji je dostatok zubných lekárov, horšia situácia je v regiónoch na severe, východe a juhu Slovenska.
13. marec 2014, 07:58
Návrh zákona o odmeňovaní a konkrétne sumy platov, predložené SK SaPA zaskočil ministerstvo i nemocnice.
25. február 2014, 10:53
V Česku má dochádzať k paradoxu. Patentovo chránené lieky majú byť relatívne lacnejšie, zatiaľ čo výdavky na generiká majú byť, podobne ako v ďalších krajinách EÚ, zbytočne vysoké.
19. február 2014, 09:04
Pacienti aj ich blízki sú k zdravotníkom stále agresívnejší. Dokážu im uštedriť facky, kopance, uhryznutia i zlomeniny.
14. február 2014, 09:35
Možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov – to sú oblasti medicíny, ktoré často rezonujú medzi odbornou aj laickou verejnosťou.
13. február 2014, 11:15
Optimalizáciou liečby sa počas posledných 30 rokov zlepšila pravdepodobnosť prežívania u detských onkologických pacientov. Päťročné prežívanie stúplo z hodnoty 67 % na začiatku 80. rokov minulého storočia na súčasných 83 %.
13. február 2014, 10:15
Personalizovaná medicína je rýchlo sa šíriacim a progresívnym smerom súčasnosti a to nielen v onkológii. Hlavnou témou minuloročného výročného zasadnutia ASCO bola personalizovaná onkológia – nový smer usilujúci sa o maximálne prispôsobenie liečby unikátnemu genetickému profilu nielen jednotlivých pacientov, ale aj jednotlivých typov nádorovej choroby.
13. február 2014, 10:05
V nasledujúcich riadkoch sú uvedené informácie o problémoch s bolesťou brucha, akútnej a chronickej viscerálnej bolesti a chronickej bolesti na hrudníku.
13. február 2014, 09:55
Nádory hrubého čreva a ich vzostupný trend, najmä kolorektálneho karcinómu (KRK), sú neustále predmetom dlhodobého záujmu mnohých odborných lekárov, ktorí sa podieľajú na ich prevencii, diagnostike a liečbe. Práve včasná diagnostika, skorý skríning a detekcia prekanceróz môže ovplyvniť zlepšenie prognózy tohto závažného ochorenia.
13. február 2014, 08:55

Stránky