Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Ateroskleróza a jej rizikové faktory predstavujú jeden z najvýznamnejších zdravotných problémov západnej civilizácie. Nejde však o ochorenie typické pre súčasnú spoločnosť charakterizovanú absolútnou a relatívnou hojnosťou, pretože ateroskleróza sprevádza ľudstvo už celé tisícročia.
3. apríl 2014, 12:56
Počas XI. ročníka vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici počas bohatého odborného programu zaznela aj prednáška venovaná vredom predkolenia.
3. apríl 2014, 11:56
V dňoch 28. februára až 2. marca 2013 sa v hoteli Diplomat uskutočnili XXXVIII. angiologické dni s medzinárodnou účasťou. Organizátorom akcie bola Česká angiologická spoločnosť ČLS JEP a prezidentom jej predseda MUDr. Karel Roztočil, CSc. Čitateľom prinášame pokračovanie správy z tohto podujatia.
3. apríl 2014, 11:46
Lekárov z Ukrajiny, ktorí sa zamestnali v slovenských nemocniciach, pribúda. Tých je hneď po kolegoch z Česka medzi zahraničnými lekármi na Slovensku najviac.
14. marec 2014, 11:26
Bazocelulárny karcinóm (BCC) kože je po histomorfologickej a biologickej stránke veľmi heterogénny nádor. Jednou z jeho zaujímavých charakteristík je variabilita v počte a topografickej distribúcii jednotlivých lézií, ako aj v rýchlosti vzniku nových lézií (accrual) medzi postihnutými osobami.
13. marec 2014, 14:08
V septembri minulého roka sa v Cannes uskutočnil medzinárodný kongres o laserovej terapii, ktorého sa zúčastnil aj MUDr. Martin Sochor z Lekárskej kozmetiky Life Style, ktorý sa s nami podelil o niektoré novinky v oblasti laserovej liečby v estetickej dermatológii.
13. marec 2014, 13:58
V súčasnosti patrí vulvovaginálna kandidóza (VVK) medzi najčastejšie infekcie dolnej časti ženských genitálií.
13. marec 2014, 13:55
Výskyt kožných chorôb má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Tento jav predovšetkým súvisí so zhoršením ekologických podmienok životného a pracovného prostredia.
13. marec 2014, 12:59
Psoriáza postihuje na celom svete približne 130 miliónov ľudí a asi u 30 % sa môže rozvinúť psoriatická artritída. Vzhľadom na závažnosť ochorenia bol ešte v roku 2004 vyhlásený 29. október za Svetový deň psoriázy.
13. marec 2014, 12:56
Neliečené ochorenia ústnej dutiny spôsobené bakteriálnych plakom predstavujú vysoké riziko komplikácií celkových stavov.
13. marec 2014, 11:55

Stránky