Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Homeopatii sa u nás venuje asi 4 000 lekárov. Slovenská republika má jasné právne normy pre výkon akupunktúry i pre využívanie homeopatických liekov.
2. jún 2014, 08:55
Voľnopredajné lieky sa tešia čoraz väčšej obľube. Len vlani pacienti za ne dali takmer 147 miliónov eur a nakúpili ich asi 38 miliónov balení.
9. máj 2014, 12:30
Pomoc náhradných matiek komplikujú viac právne a etické problémy ako medicínske.
28. apríl 2014, 13:42
Slovenské pôrodnice vykazujú nadpriemerne vysoké čísla aj vo frekvencii epiziotómií.
8. apríl 2014, 13:58
V dňoch 19. až 22. júna 2013 sa v Tatranskej Lomnici konal 21. Angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý bol tentokrát spojený so 6. kurzom Central European Vascular forum (CEVF). Z podujatia sme pripravili Kompendium medicíny, ale odzneli na ňom aj ďalšie témy.
3. apríl 2014, 15:58
V dňoch 2. až 5. októbra 2013 sa Kongresové centrum v Prahe stalo miestom XX. kongresu Českej internistickej spoločnosti ČLS JEP.
3. apríl 2014, 15:58
Demografický vývoj v EÚ a ekonomické zmeny v poslednej dekáde viedli k organizačným zmenám aj v zdravotníctve.
3. apríl 2014, 13:46
Ateroskleróza a jej rizikové faktory predstavujú jeden z najvýznamnejších zdravotných problémov západnej civilizácie. Nejde však o ochorenie typické pre súčasnú spoločnosť charakterizovanú absolútnou a relatívnou hojnosťou, pretože ateroskleróza sprevádza ľudstvo už celé tisícročia.
3. apríl 2014, 12:56
Počas XI. ročníka vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici počas bohatého odborného programu zaznela aj prednáška venovaná vredom predkolenia.
3. apríl 2014, 11:56
V dňoch 28. februára až 2. marca 2013 sa v hoteli Diplomat uskutočnili XXXVIII. angiologické dni s medzinárodnou účasťou. Organizátorom akcie bola Česká angiologická spoločnosť ČLS JEP a prezidentom jej predseda MUDr. Karel Roztočil, CSc. Čitateľom prinášame pokračovanie správy z tohto podujatia.
3. apríl 2014, 11:46

Stránky