Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Slovenské pôrodnice vykazujú nadpriemerne vysoké čísla aj vo frekvencii epiziotómií.
8. apríl 2014, 13:58
V dňoch 19. až 22. júna 2013 sa v Tatranskej Lomnici konal 21. Angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý bol tentokrát spojený so 6. kurzom Central European Vascular forum (CEVF). Z podujatia sme pripravili Kompendium medicíny, ale odzneli na ňom aj ďalšie témy.
3. apríl 2014, 15:58
V dňoch 2. až 5. októbra 2013 sa Kongresové centrum v Prahe stalo miestom XX. kongresu Českej internistickej spoločnosti ČLS JEP.
3. apríl 2014, 15:58
Demografický vývoj v EÚ a ekonomické zmeny v poslednej dekáde viedli k organizačným zmenám aj v zdravotníctve.
3. apríl 2014, 13:46
Ateroskleróza a jej rizikové faktory predstavujú jeden z najvýznamnejších zdravotných problémov západnej civilizácie. Nejde však o ochorenie typické pre súčasnú spoločnosť charakterizovanú absolútnou a relatívnou hojnosťou, pretože ateroskleróza sprevádza ľudstvo už celé tisícročia.
3. apríl 2014, 12:56
Počas XI. ročníka vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici počas bohatého odborného programu zaznela aj prednáška venovaná vredom predkolenia.
3. apríl 2014, 11:56
V dňoch 28. februára až 2. marca 2013 sa v hoteli Diplomat uskutočnili XXXVIII. angiologické dni s medzinárodnou účasťou. Organizátorom akcie bola Česká angiologická spoločnosť ČLS JEP a prezidentom jej predseda MUDr. Karel Roztočil, CSc. Čitateľom prinášame pokračovanie správy z tohto podujatia.
3. apríl 2014, 11:46
Lekárov z Ukrajiny, ktorí sa zamestnali v slovenských nemocniciach, pribúda. Tých je hneď po kolegoch z Česka medzi zahraničnými lekármi na Slovensku najviac.
14. marec 2014, 11:26
Bazocelulárny karcinóm (BCC) kože je po histomorfologickej a biologickej stránke veľmi heterogénny nádor. Jednou z jeho zaujímavých charakteristík je variabilita v počte a topografickej distribúcii jednotlivých lézií, ako aj v rýchlosti vzniku nových lézií (accrual) medzi postihnutými osobami.
13. marec 2014, 14:08
V septembri minulého roka sa v Cannes uskutočnil medzinárodný kongres o laserovej terapii, ktorého sa zúčastnil aj MUDr. Martin Sochor z Lekárskej kozmetiky Life Style, ktorý sa s nami podelil o niektoré novinky v oblasti laserovej liečby v estetickej dermatológii.
13. marec 2014, 13:58

Stránky