Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Výroba vakcín proti rakovine či HIV, unikátne operácie, ktoré postavili pacientov na nohy či vytvorenie umelých orgánov. Aj také boli úspechy vo svete medicíny v roku 2014.
8. január 2015, 11:21
Výstavba a uvedenie protónového centra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku do prevádzky mal byť príklad úspešnej slovensko-ruskej spolupráce.
12. december 2014, 10:41
Po troch rokoch prispel CT prístroj k pádu ministerky zdravotníctva.
6. november 2014, 09:48
Odštátňovanie, odštartované od roku 1994 a v prípade špecialistov od roku 1995 malo aj svoje negatíva.
28. október 2014, 08:00
Vláda pravidelne berie na vedomie informáciu Sociálnej poisťovne o jej pohľadávkach voči zdravotníckym zariadeniam.
8. október 2014, 12:49
S peniazmi pre zdravotníctvo nie je nikdy nikto spokojný. Napriek tomu, že čísla by mali byť jasné, jedni vždy tvrdia, že bude viac, druhí oponujú, že bude menej.
18. september 2014, 10:55
Aktívne vyhľadávanie darcov, prijatie Národného transplantačného programu i finančné ohodnotenie koordinátorov.
15. august 2014, 10:45
Dnes asi ťažko budeme hľadať lekárnika spokojného so stavom slovenského lekárenstva.
23. júl 2014, 12:30
Štát však nemá na výstavbu a na prevádzku špičkového zariadenia peniaze.
9. júl 2014, 13:30
Súkromní lekári nesúhlasia s tým, aby im cenníky výkonov schvaľovali kraje tak, ako to chce ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
7. júl 2014, 12:00

Stránky