Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Skríningové hemokoagulačné testy patria pred operáciou v detskom veku k štandardným vyšetreniam. Diagnostika a terapeutické koncepty sú odvodené z dospelej hemostazeológie. Dôvodom je relatívne nízky počet prípadov a najmä etické problémy, preto nie sú v pediatrii realizované rozsiahle štúdie, ktorých diagnostické a terapeutické odporúčania by bolo možné dostatočne podložiť.

14. marec 2013, 09:22

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, SM) je ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), v ktorého patogenéze sa uplatňujú autoimunitné mechanizmy a dochádza k postihnutiu myelínu a poškodeniu axónov.

7. marec 2013, 19:22

Jedným z nikdy nekončiacich príbehov zdravotníctva je aj (ne)riešenie problémov lekárskej služby prvej pomoci, ktoré sa začali v praxi prejavovať po schválení povinnosti praktických lekárov slúžiť na pohotovostiach pred šiestimi rokmi.

7. marec 2013, 14:11

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém bohatého programu bola aj neuropatická bolesť.

7. marec 2013, 11:22

Neuropsychiatrické symptómy sú dobre opísané nemotorické črty Parkinsonovej choroby (PCH). Keď sú nediagnostikované, a tým často neliečené, podstatne ovplyvňujú život pacientov a ich opatrovateľov.

 

7. marec 2013, 10:22

Ataxia v dôsledku postihnutia mozočka, mozgového kmeňa alebo spinocerebellárnych dráh je základným prejavom spinocerebellárnych degenerácií.

7. marec 2013, 09:22

Včasný prechod z parenterálnej na perorálnu antibiotickú liečbu je možný skoro u polovice hospitalizovaných pacientov s pneumóniou získanou v komunite (CAP).

28. február 2013, 17:11

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra. Je to difúzny orgán, ktorého hmotnosť u dospelého človeka je asi 1000 g a tvoria ho bunky (typickými sú lymfocyty – druh bielych krviniek) cirkulujúce v krvi a lymfe alebo usadené v lymfatických orgánoch.

28. február 2013, 15:11

Bodnutie hmyzom patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce anafylaxie. Vďaka svojej nepredvídateľnosti a ohrozeniu života predstavuje závažný medicínsky problém a vyvoláva veľ ký rešpekt medzi všetkými. Výskyt anafylaxie po bodnutí hmyzom sa odhaduje u 0,35 – 2,5 % populácie, u detí je toto percento oveľa nižšie.

28. február 2013, 12:11

Atopická dermatitída (atopický ekzém, prurigo Besnier, neurodermatitis disseminata, endogénny, konfiguračný, flexurárny ekzém) je multifaktoriálne, svrbiace, relabujúce zápalové ochorenie kože s výrazným dopadom na kvalitu života.

28. február 2013, 11:11

Stránky