Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém bohatého programu bola aj neuropatická bolesť.

7. marec 2013, 11:22

Neuropsychiatrické symptómy sú dobre opísané nemotorické črty Parkinsonovej choroby (PCH). Keď sú nediagnostikované, a tým často neliečené, podstatne ovplyvňujú život pacientov a ich opatrovateľov.

 

7. marec 2013, 10:22

Ataxia v dôsledku postihnutia mozočka, mozgového kmeňa alebo spinocerebellárnych dráh je základným prejavom spinocerebellárnych degenerácií.

7. marec 2013, 09:22

Včasný prechod z parenterálnej na perorálnu antibiotickú liečbu je možný skoro u polovice hospitalizovaných pacientov s pneumóniou získanou v komunite (CAP).

28. február 2013, 17:11

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra. Je to difúzny orgán, ktorého hmotnosť u dospelého človeka je asi 1000 g a tvoria ho bunky (typickými sú lymfocyty – druh bielych krviniek) cirkulujúce v krvi a lymfe alebo usadené v lymfatických orgánoch.

28. február 2013, 15:11

Bodnutie hmyzom patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce anafylaxie. Vďaka svojej nepredvídateľnosti a ohrozeniu života predstavuje závažný medicínsky problém a vyvoláva veľ ký rešpekt medzi všetkými. Výskyt anafylaxie po bodnutí hmyzom sa odhaduje u 0,35 – 2,5 % populácie, u detí je toto percento oveľa nižšie.

28. február 2013, 12:11

Atopická dermatitída (atopický ekzém, prurigo Besnier, neurodermatitis disseminata, endogénny, konfiguračný, flexurárny ekzém) je multifaktoriálne, svrbiace, relabujúce zápalové ochorenie kože s výrazným dopadom na kvalitu života.

28. február 2013, 11:11

Bronchiálna astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktorého podstatou je zápal. Zápal je zodpovedný za variabilnú a reverzibilnú obštrukciu dýchacích ciest s následnou remodeláciou. Ochorenie sa prejavuje epizódami piskotov, kašľa a dýchavice, ktoré ustúpia spontánne alebo po liečbe.

28. február 2013, 10:11

Možnej svetovej hrozbe biologických zbraní a bioterorizmu sa pravidelne venujú experti nielen európskeho kontinentu, ale celého sveta. Pravidelné stretnutia sú určené odborníkom hlavne tých štátov, ktoré pristúpili k Dohode o zákaze vývoja, výroby a skladovania bakteriologických, biologických a toxínových zbraní.

28. február 2013, 08:11

Pôvodný zámer zdravotníckeho zariadenia bol avantgardou roku 1987, dnes je jej bývalá koncepcia už dávno prekonaná. V roku 1987 sa v Bratislave začala výstavba nemocnice Rázsochy, ktorá sa mala stať podľa prísľubov vtedajších politických špičiek najmodernejšou nemocnicou v strednej Európe. Architektonicko-urbanistický koncept stavby vychádzal z víťazného návrhu celoštátnej architektonickej súťaže od architekta Jindřicha Martina z roku 1970.

21. február 2013, 19:47

Stránky