Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb (28. februára) bola v rámci kampane Zriedkavé choroby bez hraníc zdôraznená nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce v oblasti zriedkavých ochorení a to najmä v oblasti výskumu, diagnostiky, terapie, a tiež podpory pacientom a ich rodinám.

21. marec 2013, 17:35

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa vo Vyhniach konali už v poradí X. jubilejné Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravila Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

21. marec 2013, 13:40

Kašeľ je najčastejšou príčinou, pre ktorú pacienti navštevujú lekára prvého kontaktu. U zdravého jedinca je kašeľ fyziologickým obranným reflexom, ktorý pomáha čistiť respiračný trakt od sekrétov, baktérií, bunkových odpadových produktov a cudzích materiálov vtedy, keď je ciliárna aktivita respiračného traktu nedostatočná.

21. marec 2013, 13:40

Poznatky o terapeutickom efekte produktov kanabisu sa v posledných rokoch rozšírili na základe výsledkov početných klinických štúdií.

21. marec 2013, 13:40

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra.

21. marec 2013, 12:10

Rada komory mi vyhlásila nedôveru v decembri 2012. Keď o tomto kroku informovala prezidentov regionálnych komôr, argumentovala mojou zlou komunikáciou s radou, s riaditeľkou kancelárie a odborovým združením, ale aj nestotožnením sa s mojimi návrhmi.

21. marec 2013, 09:22

Indikačné obmedzenia limitujú efektívnu liečbu našich pacientov. Rozhodnutia kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva podľa predsedníčky Združenia sclerosis multiplex Jaroslavy Valčekovej Nádej celoeurópsky platnú liekovú legislatívu obmedzujú.

15. marec 2013, 15:00

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) u detí predstavuje vôbec najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku (1 – 18 rokov). V Nemecku sa uvedené ochorenie diagnostikuje vo vekovej skupine do 15 rokov ročne u približne štyroch detí zo 100 000.

 

14. marec 2013, 12:22

Železo (Fe) patrí medzi tzv. mikrobiogénne prvky, ktoré tvoria obvykle menej ako 0,005 % hmotnosti organizmu. V ľudskom tele sa nachádzajú asi 3 až 4 gramy železa.

14. marec 2013, 11:22

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém odborného programu bola aj problematika poškodenia pľúc súvisiaceho s transfúziou.

14. marec 2013, 10:22

Stránky