Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Poznatky o terapeutickom efekte produktov kanabisu sa v posledných rokoch rozšírili na základe výsledkov početných klinických štúdií.

21. marec 2013, 13:40

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra.

21. marec 2013, 12:10

Rada komory mi vyhlásila nedôveru v decembri 2012. Keď o tomto kroku informovala prezidentov regionálnych komôr, argumentovala mojou zlou komunikáciou s radou, s riaditeľkou kancelárie a odborovým združením, ale aj nestotožnením sa s mojimi návrhmi.

21. marec 2013, 09:22

Indikačné obmedzenia limitujú efektívnu liečbu našich pacientov. Rozhodnutia kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva podľa predsedníčky Združenia sclerosis multiplex Jaroslavy Valčekovej Nádej celoeurópsky platnú liekovú legislatívu obmedzujú.

15. marec 2013, 15:00

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) u detí predstavuje vôbec najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku (1 – 18 rokov). V Nemecku sa uvedené ochorenie diagnostikuje vo vekovej skupine do 15 rokov ročne u približne štyroch detí zo 100 000.

 

14. marec 2013, 12:22

Železo (Fe) patrí medzi tzv. mikrobiogénne prvky, ktoré tvoria obvykle menej ako 0,005 % hmotnosti organizmu. V ľudskom tele sa nachádzajú asi 3 až 4 gramy železa.

14. marec 2013, 11:22

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém odborného programu bola aj problematika poškodenia pľúc súvisiaceho s transfúziou.

14. marec 2013, 10:22

Skríningové hemokoagulačné testy patria pred operáciou v detskom veku k štandardným vyšetreniam. Diagnostika a terapeutické koncepty sú odvodené z dospelej hemostazeológie. Dôvodom je relatívne nízky počet prípadov a najmä etické problémy, preto nie sú v pediatrii realizované rozsiahle štúdie, ktorých diagnostické a terapeutické odporúčania by bolo možné dostatočne podložiť.

14. marec 2013, 09:22

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, SM) je ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), v ktorého patogenéze sa uplatňujú autoimunitné mechanizmy a dochádza k postihnutiu myelínu a poškodeniu axónov.

7. marec 2013, 19:22

Jedným z nikdy nekončiacich príbehov zdravotníctva je aj (ne)riešenie problémov lekárskej služby prvej pomoci, ktoré sa začali v praxi prejavovať po schválení povinnosti praktických lekárov slúžiť na pohotovostiach pred šiestimi rokmi.

7. marec 2013, 14:11

Stránky