Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

V prostredí Chateau Topoľčianky sa 22. marca 2013 uskutočnila už 10. vedecká konferencia – Korecov memoriál, podujatie, ktoré je každý rok venované významnej osobnosti slovenskej vedy a medicíny.

 

11. apríl 2013, 11:18

Napriek známym benefitom zdravého životného štýlu majú mnohí ľudia v dnešnom modernom svete problémy s jeho dodržiavaním, čo umocňuje sedavý spôsob života a prejedanie. V dôsledku toho sa odhaduje, že v nasledujúcich rokoch bude prevalencia diabetes mellitus (DM) dramaticky stúpať.

11. apríl 2013, 10:10

Nedostupnosť liekov v súvislosti s ich reexportom je zložitejšia najmä v krajinách s nízko nastavenými cenami. Pacienti sa tak k svojim liekom dostávajú čím ďalej zložitejšie.

 

4. apríl 2013, 19:00

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Niekoľko tém z odborného programu sa venovalo aj gynekologickej problematike.

4. apríl 2013, 17:20

Možnosťami intrauterinných korekcií fetálnych porúch sa zaoberá fetálna medicína a detská chirurgia. Výhodou takýchto zákrokov je potenciálne lepšia prognóza pri určitých kongenitálnych poruchách. Na rozdiel od postnatálnej chirurgie podstupuje riziko v prenatálnom období i matka.

4. apríl 2013, 15:25

 

Ženy dostanú menštruáciu približne 400-krát počas svojho života. Asi 40 až 60 % z nich popri tom trpí dysmenorheou, ktorá je charakterizovaná bolesťou a ďalšími somatickými príznakmi, ktoré sa v súvislosti s menzes objavujú.

4. apríl 2013, 15:00

V dňoch 30. mája až 2. júna 2012 sa v priestoroch Hotela Bonbón a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnil XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGPS SLS) s medzinárodnou účasťou.

4. apríl 2013, 10:03

Lekári porušujú zákon, pretože v ambulanciách nedovolene vydávajú lieky. Pred pár dňami na to upozornila Slovenská lekárnická komora (SLeK).

28. marec 2013, 15:22

V dňoch 30. novembra až 1. decembra 2012 sa v hoteli Partizán na Táloch konalo odborné podujatie, ktoré bolo organizované v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Servier. Išlo už o tretie spoločné stretnutie priaznivcov angiológie a ultrazvukovej diagnostiky.

21. marec 2013, 18:22

Imunitná trombocytopénia (imunitná trombocytopenická purpura – ITP) je spôsobená protilátkami IgG namierenými proti rôznym povrchovým štruktúram trombocytov. Kvôli tomu sú trombocyty predčasne deštruované orgánmi monocytovo-makrofágového systému (najčastejšie v slezine), čo spolu s nedostatočnou trombocytopoézou vedie k trombocytopénii a krvácavým prejavom.

21. marec 2013, 17:35

Stránky