Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Arteriálna hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Jej prevalencia v dospelej populácii vo vyspelých krajinách sa pohybuje medzi 20 – 30 %. Hypertenzia je však diagnostikovaná už v detskom veku a predstavuje pomerne častý klinický problém.

 

18. apríl 2013, 14:52

Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si roky prehadzujú problém poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

18. apríl 2013, 13:12

V roku 2012 sme pracovne oslávili 20 rokov od vzniku Detského kardiocentra v Bratislave (DKC) ako samostatného subjektu, ktorý dostal do vienka starostlivosť o vrodené srdcové chyby (VCHS) v detskom veku.

 

18. apríl 2013, 11:52

Resynchronizačná liečba (CRT) u selektovaných pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním (SZ) v klinickej triede NYHA III – IV znižuje mortalitu a potrebu hospitalizácií pre SZ, u selektovaných pacientov v triede NYHA I – II redukuje morbiditu na SZ. CRT je efektívne aj u vybraných pacientov s terminálnym srdcovým zlyhávaním, kde odďaľuje potrebu transplantácie srdca (Htx).

18. apríl 2013, 10:52

Diabetes mellitus (DM) predstavuje pre dieťa ochorenie na celý život. Dodržiavanie radikálnej liečby ochorenia si vyžaduje od dieťaťa každodennú sebadisciplínu, presnosť, pravidelnosť.

11. apríl 2013, 16:40

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa vo Vyhniach konali už v poradí X. jubilejné Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravila Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

11. apríl 2013, 14:10

Zdravotnícke záchranárstvo je neoddeliteľnou súčasťou a jedným z nosných pilierov urgentnej medicíny.

 

11. apríl 2013, 11:35

V prostredí Chateau Topoľčianky sa 22. marca 2013 uskutočnila už 10. vedecká konferencia – Korecov memoriál, podujatie, ktoré je každý rok venované významnej osobnosti slovenskej vedy a medicíny.

 

11. apríl 2013, 11:18

Napriek známym benefitom zdravého životného štýlu majú mnohí ľudia v dnešnom modernom svete problémy s jeho dodržiavaním, čo umocňuje sedavý spôsob života a prejedanie. V dôsledku toho sa odhaduje, že v nasledujúcich rokoch bude prevalencia diabetes mellitus (DM) dramaticky stúpať.

11. apríl 2013, 10:10

Nedostupnosť liekov v súvislosti s ich reexportom je zložitejšia najmä v krajinách s nízko nastavenými cenami. Pacienti sa tak k svojim liekom dostávajú čím ďalej zložitejšie.

 

4. apríl 2013, 19:00

Stránky