Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšou arytmiou – v bežnej populácii sa vyskytuje u 1 až 2 % obyvateľstva, v Európe má FP viac ako 6 miliónov pacientov.

 

18. apríl 2013, 18:52

Odpovede na túto otázku s napätím očakávalo auditórium 5. svetového sympózia o pľúcnej hypertenzii (5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, 5thWSPH), ktoré sa konalo 27. februára až 1. marca 2013 v Nice a zúčastnilo sa ho 1138 účastníkov z 57 krajín sveta.

18. apríl 2013, 17:52

V priestoroch viedenského hotela Hilton Vienna Stadpark sa 18. januára 2013 uskutočnilo ďalšie medzinárodné edukačné sympózium SPAF ACADEMY (SPAF = Stroke Prevention in Atrial Fibrillation), podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim. Jeho hlavnou témou boli klinické skúsenosti s dabigatranom (Pradaxa) v prevencii cievnej mozgovej príhody (CMP) pri fibrilácii predsiení (FP).

18. apríl 2013, 15:58

Arteriálna hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Jej prevalencia v dospelej populácii vo vyspelých krajinách sa pohybuje medzi 20 – 30 %. Hypertenzia je však diagnostikovaná už v detskom veku a predstavuje pomerne častý klinický problém.

 

18. apríl 2013, 14:52

Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si roky prehadzujú problém poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

18. apríl 2013, 13:12

V roku 2012 sme pracovne oslávili 20 rokov od vzniku Detského kardiocentra v Bratislave (DKC) ako samostatného subjektu, ktorý dostal do vienka starostlivosť o vrodené srdcové chyby (VCHS) v detskom veku.

 

18. apríl 2013, 11:52

Resynchronizačná liečba (CRT) u selektovaných pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním (SZ) v klinickej triede NYHA III – IV znižuje mortalitu a potrebu hospitalizácií pre SZ, u selektovaných pacientov v triede NYHA I – II redukuje morbiditu na SZ. CRT je efektívne aj u vybraných pacientov s terminálnym srdcovým zlyhávaním, kde odďaľuje potrebu transplantácie srdca (Htx).

18. apríl 2013, 10:52

Diabetes mellitus (DM) predstavuje pre dieťa ochorenie na celý život. Dodržiavanie radikálnej liečby ochorenia si vyžaduje od dieťaťa každodennú sebadisciplínu, presnosť, pravidelnosť.

11. apríl 2013, 16:40

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa vo Vyhniach konali už v poradí X. jubilejné Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravila Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

11. apríl 2013, 14:10

Zdravotnícke záchranárstvo je neoddeliteľnou súčasťou a jedným z nosných pilierov urgentnej medicíny.

 

11. apríl 2013, 11:35

Stránky