Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Spoločnosť Janssen v spolupráci so Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou usporiadala 18. apríla 2013 v hoteli Sheraton v Bratislave, odborný seminár venovaný problematike psoriázy.

2. máj 2013, 18:52

Osteoporóza sa dnes zaraďuje spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami medzi civilizačné ochorenia. Predstavuje celosvetovo významne narastajúci zdravotný problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt fraktúr výrazne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.

2. máj 2013, 17:52

Štátne nemocnice majú záväzky za takmer 320 miliónov eur.

2. máj 2013, 16:58

V dňoch 5. a 6. apríla 2013 sa v priestoroch hotela Yasmin v Košiciach uskutočnilo pod záštitou primátora mesta MUDr. Richarda Rašiho, MPH 11. Osteofórum. Hlavnou témou bol denosumab – jeho komplexná a dlhodobá účinnosť a zhodnotenie adherencie pacientov k dlhodobej liečbe osteoporózy.

2. máj 2013, 15:52

Osteoartróza (OA) predstavuje najčastejšie postihnutie pohybového systému a býva aj príčinou bolesti a zníženej funkcie postihnutej oblasti. V článku sa uvádzajú novšie poznatky o etiológii, ale predovšetkým etiopatogenéze a terapii osteoartrózy.

2. máj 2013, 15:52

V dňoch. 15. a 16. marca 2013 uskutočnilo ďalšie z cyklu edukačných stretnutí pod odbornou garanciou Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, ktoré bolo zamerané na problematiku systémového lupus erythematosus (SLE).

 

2. máj 2013, 13:52

Lekári robia chyby, ale neradi o tom hovoria.

25. apríl 2013, 15:12

Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšou arytmiou – v bežnej populácii sa vyskytuje u 1 až 2 % obyvateľstva, v Európe má FP viac ako 6 miliónov pacientov.

 

18. apríl 2013, 18:52

Odpovede na túto otázku s napätím očakávalo auditórium 5. svetového sympózia o pľúcnej hypertenzii (5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, 5thWSPH), ktoré sa konalo 27. februára až 1. marca 2013 v Nice a zúčastnilo sa ho 1138 účastníkov z 57 krajín sveta.

18. apríl 2013, 17:52

V priestoroch viedenského hotela Hilton Vienna Stadpark sa 18. januára 2013 uskutočnilo ďalšie medzinárodné edukačné sympózium SPAF ACADEMY (SPAF = Stroke Prevention in Atrial Fibrillation), podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim. Jeho hlavnou témou boli klinické skúsenosti s dabigatranom (Pradaxa) v prevencii cievnej mozgovej príhody (CMP) pri fibrilácii predsiení (FP).

18. apríl 2013, 15:58

Stránky