Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Prvý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a poisťovňou Union.

16. máj 2013, 16:52

Neuroendokrinné tumory (NET) boli ešte pred 20 – 30 rokmi považované priam za exotické a často podceňované ochorenia. Predstavujú veľmi heterogénnu a širokospektrálnu skupinu onkologických ochorení.

 

16. máj 2013, 15:52

Zriedkavé nádory (orphan tumors) boli hlavnou témou XLIX. ročníka Bratislavských onkologických dní, ktoré sa uskutočnili v polovici októbra 2012 v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave.

16. máj 2013, 14:52

Infekcia spôsobená Clostridium difficile (CDI) je vedúcou príčinou nozokomiálnej hnačky u starších ľudí a spôsobuje podstatnú morbiditu a mortalitu.

9. máj 2013, 18:52

O totožných problémoch krajín V4 chcú nemocniční lekári informovať európsky parlament.

9. máj 2013, 17:12

Hemoroidy sú normálne anatomické štruktúry vytvárajúce v análnom kanáli akési cievne vankúšiky a ktorých prítomnosť je nevyhnutná pre udržanie kontinencie stolice.

 

9. máj 2013, 16:52

Kolorektálny karcinóm (KRCa) patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa Slovensko opakovane umiestňuje na nepriaznivých prvých priečkach vo výskyte KRCa.

9. máj 2013, 16:52

V súčasnosti má endoskopická liečba po úvodnej objemovej resuscitácii ústrednú úlohu v manažmente horného gastrointestinálneho krvácania, ktoré sa z praktických dôvodov delí na variceálne a nevariceálne. Obidve majú rozličnú prognózu a vyžadujú odlišné spôsoby endoskopickej intervencie.

9. máj 2013, 15:55

Celiakia je permanentná imunologicky podmienená intolerancia gluténu u geneticky predisponovaných jedincov. Charakterizujú ju: rôzne kombinácie glutén-dependentnej klinickej manifestácie; špecifické protilátky – proti tkanivovej transglutamináze (antiTgT), proti endomyzínu (EMA) a proti deaminovaným gliadínovým peptidom (DGP); HLA–DQ2/HLA-DQ8 haplotypy; enteropatia.

9. máj 2013, 15:52

Gastrointestinálne komplikácie navodené liečbou nesteroidovými antireumatikami (NSA) predstavujú v súčasnosti celosvetový závažný problém a ročne na ne zomiera minimálne 30 000 ľudí. Vyplýva to zo skutočnosti, že NSA sa stávajú najužívanejšími liekmi prinášajúcimi úľavu od bolesti kĺbov, kostí a chrbtice.

9. máj 2013, 11:52

Stránky