Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Aceklofenak patrí medzi preferenčné inhibítory COX-2, s dobrým bezpečnostným profilom. Doteraz sa použil v liečbe viac ako 75 miliónov pacientov s akútnymi a chronickými zápalovými ochoreniami pohybového aparátu.

13. jún 2013, 10:42

Keď človek ochorie na rakovinu, liečba sa sústredí na telesné prejavy choroby. Lenže ochorenie zasiahne aj iné časti vášho bytia. Reaguje na neho vaša psychika, zasiahne aj vaše vzťahy...

13. jún 2013, 10:32

V roku 1990 zaviedli Hagen a Portenoy do klinickej praxe pojem „prelomová bolesť“ a popisovali ju ako prechodné zhoršenie bazálnej bolesti na intenzitu silnú až krutú.

13. jún 2013, 10:12

Viscerálna bolesť je najčastejšou formou bolesti a je zároveň najväčším diagnostickým a terapeutickým problémom aj pre skúseného algeziológa. Má neporovnateľne väčší klinický význam ako bolesť somatická.

13. jún 2013, 10:02

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa konali v Prahe XXXVII. flebologické dni s medzinárodnou účasťou.

6. jún 2013, 15:52

Každoročne sa začiatok nového roka spája s angiologickou akciou pod názvom PragueAngio. Tohto roku sa konala 8. januára 2013 v sále Autoklubu v Prahe.

6. jún 2013, 10:52

V novembri 2012 sa uskutočnil kongres Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA). Prinášame vám ďalšiu časť správ z tohto veľkého podujatia.

23. máj 2013, 16:52

Zadávateľ je povinný oznámiť začatie klinického skúšania aj zdravotnej poisťovni.

23. máj 2013, 16:10

Hypertenzia je jednou z hlavných príčin kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Srdcovocievnym ochoreniam každoročne podľahne takmer 30 000 pacientov.

23. máj 2013, 15:55

Nedávno sa u nás do klinickej praxe zaviedli nové perorálne antikoagulanciá (NOAK), ktoré predstavujú zásadnú zmenu v starostlivosti o pacientov vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu. Na rozdiel od antagonistov vitamínu K znižujúcich funkčné hladiny niekoľkých koagulačných faktorov NOAK pôsobia špecificky buď na trombín (dabigatran, resp. jeho predliek dabigatranetexilát) alebo na faktor Xa (rivaroxaban).

23. máj 2013, 15:52

Stránky