Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Ministerstvo zdravotníctva je pripravené rokovať o odmeňovaní zdravotníkov.

27. jún 2013, 13:52

Súčasný stav smeruje až k likvidácií menších dodávateľov zdravotníckych pomôcok.

20. jún 2013, 16:25

Prípravky majú preventívny účinok aj pri nádorových ochoreniach.

 

20. jún 2013, 16:15

Z vyše polovicou regionálnych nemocníc sa Union zp už dohodla.

20. jún 2013, 14:15

Bolesť hlavy je jeden z najčastejších problémov, s ktorými sa stretáva lekár prvého kontaktu. Odhaduje sa, že tvorí asi 5 % zo všetkých vyšetrených pacientov v priebehu roka. Môže predstavovať jeden z najväčších problémov pre odborníkov, ale na druhej strane, ak je úspešne liečená, tak aj jednu z najväčších odmien pre lekára.

13. jún 2013, 11:58

Na novú módu najskôr nadávame, potom sa jej smejeme, neskôr usmievame, až zistíme, že nie je taká zlá a nakoniec sa jej prispôsobíme (Ruth Kappelsbergerová).

13. jún 2013, 11:52

Bolesť je definovaná ako nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia.

13. jún 2013, 11:02

Utrpenie má mnoho podôb. Človek trpiaci bolesťou, či už akútnou alebo chronickou, má len jedno želanie – aby sa bolesti zbavil, ak je to možné v čo najkratšom časovom horizonte. Je často ochotný podstúpiť predtým neprijateľné.

13. jún 2013, 11:00

Bolesť je najčastejším symptómom, ktorý pacienta privedie k lekárovi, má významnú úlohu v ochrane organizmu pred narušením homeostázy tým, že upozorní a lokalizuje poškodenie tkanív.

13. jún 2013, 10:55

V dňoch 25. a 26. apríla 2013 sa v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave uskutočnil VI. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Jeho súčasťou bolo aj satelitné sympózium farmaceutickej spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

13. jún 2013, 10:52

Stránky