Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Z vyše polovicou regionálnych nemocníc sa Union zp už dohodla.

20. jún 2013, 14:15

Bolesť hlavy je jeden z najčastejších problémov, s ktorými sa stretáva lekár prvého kontaktu. Odhaduje sa, že tvorí asi 5 % zo všetkých vyšetrených pacientov v priebehu roka. Môže predstavovať jeden z najväčších problémov pre odborníkov, ale na druhej strane, ak je úspešne liečená, tak aj jednu z najväčších odmien pre lekára.

13. jún 2013, 11:58

Na novú módu najskôr nadávame, potom sa jej smejeme, neskôr usmievame, až zistíme, že nie je taká zlá a nakoniec sa jej prispôsobíme (Ruth Kappelsbergerová).

13. jún 2013, 11:52

Bolesť je definovaná ako nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia.

13. jún 2013, 11:02

Utrpenie má mnoho podôb. Človek trpiaci bolesťou, či už akútnou alebo chronickou, má len jedno želanie – aby sa bolesti zbavil, ak je to možné v čo najkratšom časovom horizonte. Je často ochotný podstúpiť predtým neprijateľné.

13. jún 2013, 11:00

Bolesť je najčastejším symptómom, ktorý pacienta privedie k lekárovi, má významnú úlohu v ochrane organizmu pred narušením homeostázy tým, že upozorní a lokalizuje poškodenie tkanív.

13. jún 2013, 10:55

V dňoch 25. a 26. apríla 2013 sa v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave uskutočnil VI. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Jeho súčasťou bolo aj satelitné sympózium farmaceutickej spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

13. jún 2013, 10:52

Aceklofenak patrí medzi preferenčné inhibítory COX-2, s dobrým bezpečnostným profilom. Doteraz sa použil v liečbe viac ako 75 miliónov pacientov s akútnymi a chronickými zápalovými ochoreniami pohybového aparátu.

13. jún 2013, 10:42

Keď človek ochorie na rakovinu, liečba sa sústredí na telesné prejavy choroby. Lenže ochorenie zasiahne aj iné časti vášho bytia. Reaguje na neho vaša psychika, zasiahne aj vaše vzťahy...

13. jún 2013, 10:32

V roku 1990 zaviedli Hagen a Portenoy do klinickej praxe pojem „prelomová bolesť“ a popisovali ju ako prechodné zhoršenie bazálnej bolesti na intenzitu silnú až krutú.

13. jún 2013, 10:12

Stránky