Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

V novembri 2012 sa uskutočnil kongres Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA). Prinášame vám zaujímavosti z tohto veľkého podujatia.

11. júl 2013, 12:22

Vírusové hepatitídy sa dnes rozdeľujú na viacero typov označených písmenami A až E. Najrozšírenejšie sú typy A, B a C, s ktorými sa môžeme stretnúť prakticky na celom svete.

11. júl 2013, 12:02

Počet chorých na Slovensku, ktorí trpia na tzv. civilizačné ochorenia, neustále pribúda. Naše doterajšie stravovacie návyky sústavne napomáhajú vzniku mnohých chorôb s komplikovaným liečením alebo neliečiteľných.

11. júl 2013, 11:55

V krajinách EÚ zomrie každý rok viac ľudí na venózny tromboembolizmus (VTE) ako pri dopravných nehodách, na AIDS a na zhubné nádory prostaty a prsníka spolu.

11. júl 2013, 11:52

Definícia zdravia podľa WHO znie: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na ochranu, obnovu a rozvoj zdravia patrí medzi základné ľudské práva.

11. júl 2013, 10:52

Dňa 23. marca 2013 sa v priestoroch hotela Nivy v Bratislave uskutočnil v poradí už 13. ročník celoštátnej vedeckej konferencie Senológia 2013. Organizátormi podujatia boli Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) SLS, Senologická sekcia SGPS SLS a II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava.

11. júl 2013, 08:52

Zákon o sesterských platoch, schválený celým parlamentom je neústavný.

27. jún 2013, 15:59

Ministerstvo zdravotníctva je pripravené rokovať o odmeňovaní zdravotníkov.

27. jún 2013, 13:52

Súčasný stav smeruje až k likvidácií menších dodávateľov zdravotníckych pomôcok.

20. jún 2013, 16:25

Prípravky majú preventívny účinok aj pri nádorových ochoreniach.

 

20. jún 2013, 16:15

Stránky