Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Prvá zmienka o lymskej borelióze (LB) pochádza z roku 1883 od dermatológa Buchwalda, keď opísal acrodermatitis chronica atrophicans (ACA). O 30 rokov neskôr boli opísané ďalšie formy lymskej boreliózy ako lymphadenosis benigna cutis – lymphocytoma borreliensis (BL) a erythema migrans (EM).

8. august 2013, 16:33

HPV (Human Papilloma Viruses) patria medzi najrozšírenejšie vírusy. Prenášajú sa priamym kontaktom, pohlavným stykom alebo inokuláciou infikovaného materiálu. Takmer 80 % populácie sa počas života infikuje týmto vírusom.

8. august 2013, 14:48

Medicínsky významný hmyz, ktorý môže vyvolať život ohrozujúce reakcie, patrí do radu Hymenoptera (blanokrídle), je vybavený žihadlom, nehryzie, ale jed pri bodnutí vstrekuje. V našich podmienkach je to hmyz patriaci do čeľade Apidae (včely, čmele) a Vespidae (osy, sršne).

8. august 2013, 14:44

Psoriáza je zápalové, dedične podmienené, chronické, recidivujúce ochorenie na imunitnom podklade, ktoré charakterizuje neúplné dozrievanie a diferenciácia buniek pokožky. Postihuje približne 2 – 4 % európskej populácie.

8. august 2013, 14:33

Napriek tomu, že údaje o situácii v prevencii a liečbe dekubitov nie sú dostatočné, rozhodli sa v roku 2009 medzinárodné odborné spoločnosti vydať spoločné smernice. Ako výsledok viacročnej spolupráce vydali European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) a American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) smernice pre prevenciu a terapiu dekubitov založené na zásadách evidence-based medicíny. Nasledujúci text sa snaží poskytnúť najdôležitejšie údaje z týchto odporúčaní.

8. august 2013, 12:33

Nemelanómové nádory kože (NMSC) sú najčastejším nádorom u ľudí bielej rasy. Incidencia týchto nádorov vzrastá s vekom, približne 90 % sa vyskytuje vo veku 50 rokov a viac. Muži majú všeobecne vyššiu incidenciu v porovnaní so ženami.

8. august 2013, 10:33

Detské trauma centrá zatiaľ nebudú, najskôr treba stabilizovať zdravotnícke zariadenia.

25. júl 2013, 15:52

Už niekoľko rokov je v únii snaha zaviesť jednotný systém sledovania a kontroly výskytu falošných liečiv.

11. júl 2013, 16:52

V dňoch 13 až 15. júna 2013 sa v priestoroch hotela Aquacity Poprad uskutočnil XVII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách.

11. júl 2013, 16:52

Kontrolu dovážaných liečiv zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

 

11. júl 2013, 14:50

Stránky