Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Proces tvorby zubného kazu predstavuje progresívnu demineralizáciu a následnú deštrukciu tvrdých zubných tkanív (skloviny a dentínu). Zubný kaz postihuje rovnako mliečny aj trvalý chrup.
31. október 2013, 11:33
Bolesť je v tvárovej oblasti vyvolávaná rôznymi patologickými stavmi. V mnohých prípadoch sa príčina dá pomerne ľahko diagnostikovať a cielená liečba vedie k odstráneniu bolesti.
31. október 2013, 11:03

Poisťovňa preplatí výkony len do sumy, akú by uhradila poskytovateľom u nás.

 

28. október 2013, 09:11

Hemolyticko-uremický syndróm je najčastejšou príčinou akútneho zlyhania obličiek u detí. Článok sa venuje charakteristike tohto ochorenia a vývoju klinického obrazu, ako aj možnostiam liečby tohto závažného ochorenia.

24. október 2013, 15:03

Diagnostika osteoporózy v detskom veku predstavuje omnoho väčšiu výzvu oproti populácii dospelých.

24. október 2013, 14:43

Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja vakcín z hľadiska používania stabilizátorov pre zachovanie ich účinnosti a bezpečnosti.

24. október 2013, 14:33

Hereditárny angioedém (HAE) je raritné autozómovo dominantne dedičné ochorenie. Článok sa zaoberá výskytom a typmi tohto ochorenia, klinickým obrazom a provokujúcimi faktormi, princípmi diagnostiky a liečby.

24. október 2013, 13:03

Článok sa venuje výskytu, rizikovým faktorom, klinickému obrazu a možnostiam diagnostiky a liečby syndrómu spánkového apnoe (OSAS) v detskom veku.

 

24. október 2013, 11:03

Celiakia je jedným z najčastejších chronických ochorení gastrointestinálneho traktu v detskom veku. Článok poskytuje nové poznatky o etiopatogenéze, klinickom obraze, asociovaných ochoreniach a možnostiach diagnostiky a liečby.

24. október 2013, 08:03

Ak preberieme nemecký model DRG, náklady môžu ísť hore až o 25 percent.

21. október 2013, 11:40

Stránky