Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Bisfosfonáty sú lieky užívané v medicíne už dlhodobo. Používané sú v terapii mnohopočetného myelómu, kostných metastáz karcinómu prsníka, pľúc a prostaty, z nenádorových chorôb hlavne pri osteoporóze a Pagetovej chorobe.

31. október 2013, 13:23
Extrakcia zubov múdrosti patrí medzi najčastejšie výkony v dentoalveolárnej chirurgii. Táto procedúra býva sprevádzaná krvácaním, zmliaždením okolitých mäkkých tkanív, transudáciou tekutín a uvoľňovaním zápalových mediátorov.
31. október 2013, 13:03
Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, je zrkadlom zdravia alebo choroby, indikátorom, ktorý odzrkadľuje stav mnohých orgánov ľudského tela. Ústna dutina obsahuje viac ako polovicu komenzálnych mikroorganizmov ľudského tela, je nositeľom asi 6 biliónov mikroorganizmov predstavujúcich cca 500 bakteriálnych druhov.
31. október 2013, 12:03
Proces tvorby zubného kazu predstavuje progresívnu demineralizáciu a následnú deštrukciu tvrdých zubných tkanív (skloviny a dentínu). Zubný kaz postihuje rovnako mliečny aj trvalý chrup.
31. október 2013, 11:33
Bolesť je v tvárovej oblasti vyvolávaná rôznymi patologickými stavmi. V mnohých prípadoch sa príčina dá pomerne ľahko diagnostikovať a cielená liečba vedie k odstráneniu bolesti.
31. október 2013, 11:03

Poisťovňa preplatí výkony len do sumy, akú by uhradila poskytovateľom u nás.

 

28. október 2013, 09:11

Hemolyticko-uremický syndróm je najčastejšou príčinou akútneho zlyhania obličiek u detí. Článok sa venuje charakteristike tohto ochorenia a vývoju klinického obrazu, ako aj možnostiam liečby tohto závažného ochorenia.

24. október 2013, 15:03

Diagnostika osteoporózy v detskom veku predstavuje omnoho väčšiu výzvu oproti populácii dospelých.

24. október 2013, 14:43

Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja vakcín z hľadiska používania stabilizátorov pre zachovanie ich účinnosti a bezpečnosti.

24. október 2013, 14:33

Hereditárny angioedém (HAE) je raritné autozómovo dominantne dedičné ochorenie. Článok sa zaoberá výskytom a typmi tohto ochorenia, klinickým obrazom a provokujúcimi faktormi, princípmi diagnostiky a liečby.

24. október 2013, 13:03

Stránky