Zdravotnícke noviny

Literatúra pre lekárov

Počas 50. Bratislavských onkologických dní v dňoch 10. – 11. októbra 2013 v Bratislave, ktorých hlavnou témou boli nádory pľúc, odzneli v bloku prednášok pod názvom Edukačné prednášky I za predsedníctva doc. MUDr. M. Wagnerovej, CSc. a MUDr. T. Šáleka tri prednášky venované etiológii a rizikovým faktorom pľúcnych nádorov, signálnym dráham uplatňujúcim sa pri vzniku a liečbe pľúcnych nádorov a súčasným trendom v bioptickom vyšetrení pľúcneho karcinómu.

7. november 2013, 11:30

Zmien by sa mal primárny kontakt dočkať už v budúcom roku.

1. november 2013, 10:25
V dňoch 25. až 28. mája 2013 sa konal v Lisabone kongres Asociácie pre srdcové zlyhávanie Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorého sa zúčastnilo až 4500 účastníkov. Autor pre čitateľov vybral niektoré zaujímavé prezentácie.
31. október 2013, 16:13
Syndróm funkčných bolestí brucha (syndróm FBB) je stav chronických rekurentných bolestí brucha, ktoré nie sú spôsobené štrukturálnou zmenou, organickým ani metabolickým ochorením, ktoré by boli zistiteľné aktuálne dostupnými vyšetreniami.
31. október 2013, 16:03
V predvečer Jesenných respirologických dní sa uskutočnilo 20. septembra 2013 vo Vysokých Tatrách sympózium spoločnosti Novartis podporené Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou o nových trendoch v liečbe CHOCHP.
31. október 2013, 15:44
Je tiotropium aplikované prostredníctvom inhalátora Respimat® rovnako bezpečné ako pri aplikácii systémom HandiHaler®?
31. október 2013, 15:33
Transplantácia orgánov rozšírila možnosti liečby mnohých život ohrozujúcich terminálnych štádií ochorení.
31. október 2013, 14:03

Bisfosfonáty sú lieky užívané v medicíne už dlhodobo. Používané sú v terapii mnohopočetného myelómu, kostných metastáz karcinómu prsníka, pľúc a prostaty, z nenádorových chorôb hlavne pri osteoporóze a Pagetovej chorobe.

31. október 2013, 13:23
Extrakcia zubov múdrosti patrí medzi najčastejšie výkony v dentoalveolárnej chirurgii. Táto procedúra býva sprevádzaná krvácaním, zmliaždením okolitých mäkkých tkanív, transudáciou tekutín a uvoľňovaním zápalových mediátorov.
31. október 2013, 13:03
Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, je zrkadlom zdravia alebo choroby, indikátorom, ktorý odzrkadľuje stav mnohých orgánov ľudského tela. Ústna dutina obsahuje viac ako polovicu komenzálnych mikroorganizmov ľudského tela, je nositeľom asi 6 biliónov mikroorganizmov predstavujúcich cca 500 bakteriálnych druhov.
31. október 2013, 12:03

Stránky