Zdravotnícke noviny

Odborné špeciály

Choosing wisely kampaň na Slovensku a jej výsledky

18. január 2019 - Na jar 2017 sa Slovenská internistická spoločnosť zapojila do projektu Choosing wisely organizovanom Európskou federáciou internej medicíny.
Výbor spoločnosti sa rozhodol tento projekt podporiť a vybrať TOP 5 odporúčaní, ktoré by mali mať za cieľ znížiť frekvenciu diagnostických a liečebných opatrení, ktoré nie sú pre pacienta nevyhnutné. Choosing wisely kampaň v SR prebiehala tak, že výbor Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) oslovil krajských odborníkov pre internú medicínu, primárov interných kliník a oddelení, aby na základe svojich postrehov pripravili návrhy odporúčaní (položiek) ktoré považujú za najpodstatnejšie s prihliadnutím na ich nadmerné a často neopodstatnené užívanie. Všetky tieto položky boli zozbierané  a z nich celkove 17 sa dostalo do užšieho výberu.


Z uvedených 17 odporúčaní členovia výboru SIS priradili nezávisle ku každej položke body od 1-10 podľa  toho,  za aké dôležité v klinickej praxi dané odporúčanie považujú. Sumarizáciou bodov výbor vybral  TOP 5 odporúčaní a vzhľadom na dôležitosť viacerých položiek sa rozhodol pre zverejnenie TOP 7 položiek, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu, racionalite a efektivite medicínskej starostlivosti.
 

TOP 7 odporúčaní Slovenskej internistickej spoločnosti


1.  u hospitalizovaných pacientov vyhýbať sa denným odberom krvi za účelom laboratórnych vyšetrení bez jasnej indikácie (100 bodov)

2.  vyhýbať sa dlhodobej intravenóznej antibiotickej liečbe bez jasnej indikácie (97 bodov)

3. nevyšetrovať  rutinne  troponín, ak nie je klinické podozrenie na poškodenie myokardu (96 bodov)

4. nevyšetrovať  rutinne NT-pro BNP, ak nie je podozrenie na srdcové zlyhávanie (95 bodov)

5.  nevyšetrovať rutínne D-dimér, pokiaľ nie je klinické podozrenie na tromboembolickú chorobu (94 bodov)

6. vyhýbať sa polypragmázii  a ordinácii nevhodných kombinácií liekov (91 bodov)

7.   a/ transfúzie indikovať len podľa platných indikačných kritérií a vyhýbať sa neindikovanému podávaniu krvných preparátov (90 bodov)

           b/   CT vyšetrenie indikovať len s jasným zámerom a pri opakovaných CT vyšetreniach brať do úvahy aj riziko ožiarenia pacienta (90 bodov)

Literatúra

1. Vintemute K, McDonald K, Huynh T, Pendrith C, Wilson L: Addressing overuse starts with physicians. Choosing Wisely Canada. Canadian Family Physician, 2016, 62, 199-200


2. Yong PL, Olsen LA, editors: Institute of Medicine (US) Round table on Evidence-Based medicine. National Academic Press, 2010. 


3. Wang EE, Einarson TR, Kellner JD, Conly JM: Antibiotic prescribing for Canadian preschool children: evidence of overprescribing for viral respiratory infections. Clin Infect Dis, 1999, 29, 1, 155-60


4. Emery DJ, Shojania KG, Forster AJ, Mojaverian N, Feasby TE: Overuse of magnetic resonance imaging. JAMA Intern Med, 2013, 173, 823-5


5.  I. Lazúrová: Robiť viac neznamená robiť lepšie, alebo Choosing wisely. Interná medicína, 2017, 17(3): 75-76


6. Montano N, Costantino G, Casazza G, et al: The Italian Society of Internal medicine choosing wisely campaign. Intern Emerg Med, 2016, 11: 1125-1130


7. Hudzik B, H udzik M, Polonski L: Choosing Wisely. Avoiding too much medicine.  Canadian Family Physician, 2014, 60, 873-876


8. Hicks LK, Bering H, Carson KR et al: Five hematologic tests and treatments to question. Blood, 2014, 124, 3524-8


9.  Cheng AH, Campbell S, Chartier LB et al: Choosing Wisely Canada: Five tests, procedures and treatments to question in Emergency Medicine. CJEM, 2017, 2, 1-9
Sekcia: Odborné špeciály Autor: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 468