Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickou poruchou je vzájomná interakcia a komunikácia všetkých členov zdravotníckeho tímu s pacientom a jeho rodinou. V článku je prehľad o všeobecných zásadách komunikácie s psychicky chorým pacientom, ako aj komunikácie pri vybraných poruchách.

12. september 2013, 12:20

V procese vnímania totiž stojí na jednej strane mozog so svojou obmedzenou schopnosťou vnímať a na druhej strane stojí realita, ktorú mozog vníma. Článok poskytuje hlbší pohľad do problematiky porúch vnímania, očných klamov, halucinácií a ďalšie zaujímavé úvahy.

12. september 2013, 12:20

Súčasťou zdravia je aj duševné (psychické, mentálne) zdravie. Článok poukazuje na faktory, ktoré ho ohrozujú a chránia a prognózy WHO, že duševné poruchy budú krízou 21. storočia. Zdôraznený je význam zdravotnej politiky v tejto oblasti a úloha Ligy za duševné zdravie.

12. september 2013, 11:20

V dermatológii existuje len málo diagnóz, pri ktorých sa pohli poznatky o podstate choroby a poznanie patogenézy tak dopredu, ako je to pri pľuzgiernatých alebo bulóznych dermatózach. Pred 30 rokmi nebolo o ich podstate známe temer nič.

 

8. august 2013, 19:33

Prvá zmienka o lymskej borelióze (LB) pochádza z roku 1883 od dermatológa Buchwalda, keď opísal acrodermatitis chronica atrophicans (ACA). O 30 rokov neskôr boli opísané ďalšie formy lymskej boreliózy ako lymphadenosis benigna cutis – lymphocytoma borreliensis (BL) a erythema migrans (EM).

8. august 2013, 16:33

HPV (Human Papilloma Viruses) patria medzi najrozšírenejšie vírusy. Prenášajú sa priamym kontaktom, pohlavným stykom alebo inokuláciou infikovaného materiálu. Takmer 80 % populácie sa počas života infikuje týmto vírusom.

8. august 2013, 14:48

Medicínsky významný hmyz, ktorý môže vyvolať život ohrozujúce reakcie, patrí do radu Hymenoptera (blanokrídle), je vybavený žihadlom, nehryzie, ale jed pri bodnutí vstrekuje. V našich podmienkach je to hmyz patriaci do čeľade Apidae (včely, čmele) a Vespidae (osy, sršne).

8. august 2013, 14:44

Psoriáza je zápalové, dedične podmienené, chronické, recidivujúce ochorenie na imunitnom podklade, ktoré charakterizuje neúplné dozrievanie a diferenciácia buniek pokožky. Postihuje približne 2 – 4 % európskej populácie.

8. august 2013, 14:33

Napriek tomu, že údaje o situácii v prevencii a liečbe dekubitov nie sú dostatočné, rozhodli sa v roku 2009 medzinárodné odborné spoločnosti vydať spoločné smernice. Ako výsledok viacročnej spolupráce vydali European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) a American National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) smernice pre prevenciu a terapiu dekubitov založené na zásadách evidence-based medicíny. Nasledujúci text sa snaží poskytnúť najdôležitejšie údaje z týchto odporúčaní.

8. august 2013, 12:33

Nemelanómové nádory kože (NMSC) sú najčastejším nádorom u ľudí bielej rasy. Incidencia týchto nádorov vzrastá s vekom, približne 90 % sa vyskytuje vo veku 50 rokov a viac. Muži majú všeobecne vyššiu incidenciu v porovnaní so ženami.

8. august 2013, 10:33

Stránky