Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Chronická bolesť je častou súčasťou mnohých neurologických ochorení, postihujúc 20 – 40 % pacientov pri mnohých primárnych neurologických ochoreniach. V článku sú diskutované mechanizmy vzniku bolesti, účasť jednotlivých štruktúr nervového systému a bolesť pri degeneratívnych ochoreniach CNS, neuromuskulárnych ochoreniach a poškodení CNS.

19. september 2013, 14:21

Ide o špecifický epileptický syndróm detského veku charakterizovaný triádou: kontinuálny výskyt epileptiformnej aktivity hrot vlna počas spánku, epileptické záchvaty a neuropsychické poruchy. Článok podáva informácie o výskyte, patofyziológii a možnostiach diagnostiky, ako aj o terapii a prognóze ochorenia.

19. september 2013, 14:00

Udáva sa, že 40 % detí vo veku 7 rokov a až 70 % vo veku 15 rokov sa sťažuje na bolesti hlavy. Článok poskytuje prehľad o typoch bolestí hlavy u detí, podrobnejšie sa venuje migréne a jej liečbe, tenznej bolesti hlavy a princípom vyšetrenia dieťaťa s bolesťou hlavy.

19. september 2013, 13:09

Akútna bolesť chrbta patrí medzi 10 najčastejších dôvodov návštevy praktického lekára a prevalencia u populácie nad 16 rokov je 20 %. Článok poskytuje prehľad o možnostiach farmakoterapie akútnej i chronickej bolesti chrbta a jej pozícii v rámci komplexnej stratégie.

19. september 2013, 10:53

Epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie drog v Európe je pomerne stabilné. Článok sa venuje vzniku toxických psychóz, diferenciálnej diagnostike psychotických stavov, najčastejšie užívaným drogám a duálnym diagnózam. Súčasťou sú výsledky štúdie realizovanej na pracovisku autorky.

12. september 2013, 15:43

Schopnosť sexuálnej reaktivity je jedným zo základných zložiek telesného, duševného a aj sociálneho pocitu zdravia a pohody. Článok sa venuje sexualite vo fyziologickej podobe, prehľadu sexuálnych porúch a ich výskytu pri depresii, s prehľadom možných liečebných postupov.

12. september 2013, 15:35

Súdna psychiatria presahuje rámec medicíny a plní celospoločenské úlohy potrebné pre fungovanie justície, polície, ale aj súkromných osôb a inštitúcií. Článok rozoberá základné úlohy znalca – psychiatra, niektoré nové formy trestnej činnosti (násilie páchané v rodine, sexuálne násilie, organizovaná kriminalita, rasovo motivovaná trestná činnosť) a problémy forenznej adiktológie.

12. september 2013, 15:25

Delírium tremens (DT) je ťažká kvalitatívna porucha vedomia spätá s náhlym prerušením nadužívania alkoholu resp. iných psychoaktívnych látok. Článok sa venuje etiopatogenéze, rizikovým faktorom, prodrómom, klinickému obrazu a možnostiam diagnostiky a liečby tohto stavu.

12. september 2013, 14:25

Riešenie problémov akútnych intoxikácií alkoholom je súčasťou každodennej klinickej praxe. Článok sa venuje problému s ošetrovaním týchto pacientov a chýbaním siete protialkoholických záchytných staníc (PZS). Súčasťou je analýza vlastného súboru pacientov a analýza problémov súvisiacich s alkoholizmom.

12. september 2013, 14:20

Počas IV. konferencie o biologickej psychiatrii v júni tohto roku v Piešťanoch bolo súčasťou programu aj sympózium, ktoré sa venovalo významu agomelatínu v liečbe depresie. Článok sa venuje jeho pozícii v liečbe jadrových príznakov veľkej depresie, depresii s obrazom úzkostnej depresie a účinnosti agomelatínu v liečbe anhedónie u pacientov s depresiou.

12. september 2013, 13:00

Stránky