Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie. Článok poskytuje prehľad súčasných možností prevencie a liečby tohto pomerne rozšíreného ochorenia.

17. október 2013, 14:55

Periprotetická infekcia (PI) po implantácii totálnej endoprotézy bedrového a kolenného kĺbu je jednou z najzávažnejších komplikácií v endoprotetike. Autor rozoberá výskyt, typy, možné komplikácie, spektrum diagnostických techník a možnosti terapie tejto komplikácie.

17. október 2013, 14:45

Zápalové postihnutie chrbtice je ochorenie, ktoré sa vyskytuje najčastejšie v troch formách: ako spondylitis, discitis, epidurálny absces alebo ich kombinácia. Autori poskytujú prehľad o výskyte a rizikových faktoroch, ako aj princípoch diagnostiky a liečby tohto ochorenia.

17. október 2013, 10:45
Sympózium zamerané na fixnú kombináciu flutikazón/formoterol a jeho pozíciu v terapii astmy.
10. október 2013, 15:35

Do ťažkého akútneho respiračného zlyhania môže vyústiť viacero ochorení, napríklad závažná pneumónia, aspirácia, fulminantná sepsa, nekrotizujúca pankreatitída alebo polytrauma.

10. október 2013, 14:35

Mycobacterium tuberculosis je hlavnou príčinou globálnej mortality a morbidity a z toho vyplývajúceho ochorenia - tuberkulózy (TBC). Článok informuje o celosvetovej situácii vo výskyte ochorenia a výskyte v SR.

10. október 2013, 13:35

Retransplantácia pľúc ostáva poslednou terapeutickou možnosťou v niektorých prípadoch ťažkej primárnej dysfunkcie darcovského orgánu (primary graft dysfunction, PGD), pokročilého syndrómu bronchiolitis obliterans (BOS) a v niektorých prípadoch závažných problémov dýchacích ciest ako napríklad stenotizujúca pooperačná jazva.

10. október 2013, 12:35

Transplantácia pľúc je indikovaná v terminálnom štádiu viacerých typov pľúcnych ochorení po vyčerpaní všetkých ostatných dostupných terapeutických postupov, u pacientov s ťažkou respiračnou insuficienciou, ktorí nemajú iné závažné komorbidity. Článok informuje o situácii v tejto oblasti na Slovensku a kritériách kladených na darcu.

10. október 2013, 11:35

Bronchoskopia je endoskopická vyšetrovacia metóda, ktorou vyšetrujeme tracheobronchiálny strom. Článok poskytuje prehľad metód, pri ktorých sa bronchoskopia využíva v rámci diagnostiky, ale aj pri terapeutických výkonoch.

10. október 2013, 10:35

Distálna symetrická polyneuropatia (DSP) je najčastejšou neuropatickou komplikáciou DM – vznikne u 50 % a viac pacientov. V článku je poskytnutý opis klinického obrazu, úloha metabolického syndrómu a prehľad možnej farmakoterapie.

19. september 2013, 15:18

Stránky