Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja vakcín z hľadiska používania stabilizátorov pre zachovanie ich účinnosti a bezpečnosti.

24. október 2013, 14:33

Hereditárny angioedém (HAE) je raritné autozómovo dominantne dedičné ochorenie. Článok sa zaoberá výskytom a typmi tohto ochorenia, klinickým obrazom a provokujúcimi faktormi, princípmi diagnostiky a liečby.

24. október 2013, 13:03

Článok sa venuje výskytu, rizikovým faktorom, klinickému obrazu a možnostiam diagnostiky a liečby syndrómu spánkového apnoe (OSAS) v detskom veku.

 

24. október 2013, 11:03

Celiakia je jedným z najčastejších chronických ochorení gastrointestinálneho traktu v detskom veku. Článok poskytuje nové poznatky o etiopatogenéze, klinickom obraze, asociovaných ochoreniach a možnostiach diagnostiky a liečby.

24. október 2013, 08:03

Marfanov syndróm je autozomálne dominantné dedičné ochorenie spojivového tkaniva. Článok poskytuje prehľad o histórii poznatkov o tomto ochorení, klinickom obraze a diagnostike, ako aj o práci posudkového lekára.

17. október 2013, 15:45

Alkaptonúria je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu, pri ktorej sa následkom chýbajúcej aktivity enzýmu oxidázy kyseliny homogentizovej táto kyselina nerozštiepi, hromadí sa v organizme a vylučuje sa močom. Článok poskytuje prehľad o patogenéze, klinickom obraze a možnostiach liečby.

17. október 2013, 15:35

Osteoartróza je opotrebovanie kĺbovej chrupky s následnými zmenami na kostiach tvoriacich kĺb, kĺbovom puzdre a mäkkých štruktúrach okolo kĺbu. Autor poskytuje prehľad o príčinách tohto ochorenia, klinickom obraze, diagnostike a liečbe (konzervatívnej i chirurgickej).

17. október 2013, 15:25
Výrazná pozornosť v medicíne súčasnosti a hlavne budúcnosti je venovaná tkanivovému inžinierstvu, resp. bunkovej liečbe ako oblasti s veľkými perspektívami.
17. október 2013, 15:20

Implantácia endoprotézy glenohumerálneho kĺbu je v súčasnosti metódou voľby pri rozsiahlom poškodení kĺbu, pokojovej bolesti a obmedzenej hybnosti.

17. október 2013, 15:15

Cieľom príspevku je poukázať ma závažnú problematiku v oblasti osteoporozy - využívanie čo najširšieho spektra diagnostických možností, dispenzarizácie, preventívnych a liečebných programov. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať správnemu ošetrovaniu osteoporotických zlomenín - najvýznamnejšiemu klinickému prejavu osteoporózy, ktoré predstavujú závažnú zložku tzv gerontotraumy.

17. október 2013, 15:05

Stránky