Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

V predvečer Jesenných respirologických dní sa uskutočnilo 20. septembra 2013 vo Vysokých Tatrách sympózium spoločnosti Novartis podporené Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou o nových trendoch v liečbe CHOCHP.
31. október 2013, 15:44
Je tiotropium aplikované prostredníctvom inhalátora Respimat® rovnako bezpečné ako pri aplikácii systémom HandiHaler®?
31. október 2013, 15:33
Transplantácia orgánov rozšírila možnosti liečby mnohých život ohrozujúcich terminálnych štádií ochorení.
31. október 2013, 14:03

Bisfosfonáty sú lieky užívané v medicíne už dlhodobo. Používané sú v terapii mnohopočetného myelómu, kostných metastáz karcinómu prsníka, pľúc a prostaty, z nenádorových chorôb hlavne pri osteoporóze a Pagetovej chorobe.

31. október 2013, 13:23
Extrakcia zubov múdrosti patrí medzi najčastejšie výkony v dentoalveolárnej chirurgii. Táto procedúra býva sprevádzaná krvácaním, zmliaždením okolitých mäkkých tkanív, transudáciou tekutín a uvoľňovaním zápalových mediátorov.
31. október 2013, 13:03
Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, je zrkadlom zdravia alebo choroby, indikátorom, ktorý odzrkadľuje stav mnohých orgánov ľudského tela. Ústna dutina obsahuje viac ako polovicu komenzálnych mikroorganizmov ľudského tela, je nositeľom asi 6 biliónov mikroorganizmov predstavujúcich cca 500 bakteriálnych druhov.
31. október 2013, 12:03
Proces tvorby zubného kazu predstavuje progresívnu demineralizáciu a následnú deštrukciu tvrdých zubných tkanív (skloviny a dentínu). Zubný kaz postihuje rovnako mliečny aj trvalý chrup.
31. október 2013, 11:33
Bolesť je v tvárovej oblasti vyvolávaná rôznymi patologickými stavmi. V mnohých prípadoch sa príčina dá pomerne ľahko diagnostikovať a cielená liečba vedie k odstráneniu bolesti.
31. október 2013, 11:03

Hemolyticko-uremický syndróm je najčastejšou príčinou akútneho zlyhania obličiek u detí. Článok sa venuje charakteristike tohto ochorenia a vývoju klinického obrazu, ako aj možnostiam liečby tohto závažného ochorenia.

24. október 2013, 15:03

Diagnostika osteoporózy v detskom veku predstavuje omnoho väčšiu výzvu oproti populácii dospelých.

24. október 2013, 14:43

Stránky