Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Na Slovensku navštívilo v chrípkovej sezóne 2012/2013 s chrípkou lekára približne 226 126 ľudí a celkovo sa na akútne respiračné ochorenia evidovalo 1 698 923 prípadov, čo je o 17,5 % viac ako v predchádzajúcej sezóne. Chorých bolo mnoho ďalších, ktorí chrípku vyležali doma bez návštevy lekára.

25. november 2013, 13:45

Psoriáza je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje približne 100 000 ľudí. Táto choroba postihuje kožu, nechty a kĺby.

25. november 2013, 13:45

Osteoporóza postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Na Slovensku žije asi 240 000 ľudí s osteoporózou, ale len asi 30 % z nich je diagnostikovaných a len 18 % sa adekvátne lieči.

25. november 2013, 12:45

Na Slovensku žije v súčasnosti asi 350 000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus (DM). Odborníci predpokladajú, že u ďalších 100 000 až 150 000 Slovákov prebieha DM v nepoznanej forme alebo sú v štádiu rizikových prediabetických syndrómov.

25. november 2013, 11:45

V dňoch 25. až 28. mája 2013 sa konal v Lisabone kongres Asociácie pre srdcové zlyhávanie Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorého sa zúčastnilo až 4500 účastníkov. Čitateľom prinášame dokončenie správy z tohto podujatia.

25. november 2013, 11:25

V dňoch 28. februára až 2. marca 2013 sa v hoteli Diplomat uskutočnili XXXVIII. angiologické dni s medzinárodnou účasťou. Organizátorom akcie bola Česká angiologická spoločnosť ČLS JEP a prezidentom jej predseda MUDr. Karel Roztočil, CSc.

 

25. november 2013, 11:10

Skolióza postihuje približne 3 percentá populácie a ťažšie formy sa vyskytujú častejšie u dievčat než chlapcov. Ochorenie môže vzniknúť z rôznych príčin, ale najčastejšie sa vyskytuje idiopatická skolióza.

25. november 2013, 10:18

V dňoch 18. až 20. októbra 2013 sa v Hoteli pod Zámkom v Bojniciach uskutočnilo tradičné podujatie Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS - Bojnická AT konferencia, nazvaná na počesť zosnulého významného slovenského psychiatra Dni profesora Vladimíra Novotného.

25. november 2013, 10:10

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je závažná potenciálne fatálna choroba.

25. november 2013, 09:10

Mnohé epidemiologické štúdie poukazujú na to, že nadhmotnosť a obezita, ako aj postupný nárast hmotnosti sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu (DM2). Článok poskytuje prehľad o vzťahu jednotlivých možností farmakoterapie k vývoju obezity u diabetikov.

14. november 2013, 11:55

Stránky