Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Bodnutie hmyzom patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce anafylaxie. Vďaka svojej nepredvídateľnosti a ohrozeniu života predstavuje závažný medicínsky problém a vyvoláva veľ ký rešpekt medzi všetkými. Výskyt anafylaxie po bodnutí hmyzom sa odhaduje u 0,35 – 2,5 % populácie, u detí je toto percento oveľa nižšie.

28. február 2013, 12:11

Atopická dermatitída (atopický ekzém, prurigo Besnier, neurodermatitis disseminata, endogénny, konfiguračný, flexurárny ekzém) je multifaktoriálne, svrbiace, relabujúce zápalové ochorenie kože s výrazným dopadom na kvalitu života.

28. február 2013, 11:11

Bronchiálna astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktorého podstatou je zápal. Zápal je zodpovedný za variabilnú a reverzibilnú obštrukciu dýchacích ciest s následnou remodeláciou. Ochorenie sa prejavuje epizódami piskotov, kašľa a dýchavice, ktoré ustúpia spontánne alebo po liečbe.

28. február 2013, 10:11

Možnej svetovej hrozbe biologických zbraní a bioterorizmu sa pravidelne venujú experti nielen európskeho kontinentu, ale celého sveta. Pravidelné stretnutia sú určené odborníkom hlavne tých štátov, ktoré pristúpili k Dohode o zákaze vývoja, výroby a skladovania bakteriologických, biologických a toxínových zbraní.

28. február 2013, 08:11

Stránky