Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) u detí predstavuje vôbec najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku (1 – 18 rokov). V Nemecku sa uvedené ochorenie diagnostikuje vo vekovej skupine do 15 rokov ročne u približne štyroch detí zo 100 000.

 

14. marec 2013, 12:22

Železo (Fe) patrí medzi tzv. mikrobiogénne prvky, ktoré tvoria obvykle menej ako 0,005 % hmotnosti organizmu. V ľudskom tele sa nachádzajú asi 3 až 4 gramy železa.

14. marec 2013, 11:22

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém odborného programu bola aj problematika poškodenia pľúc súvisiaceho s transfúziou.

14. marec 2013, 10:22

Skríningové hemokoagulačné testy patria pred operáciou v detskom veku k štandardným vyšetreniam. Diagnostika a terapeutické koncepty sú odvodené z dospelej hemostazeológie. Dôvodom je relatívne nízky počet prípadov a najmä etické problémy, preto nie sú v pediatrii realizované rozsiahle štúdie, ktorých diagnostické a terapeutické odporúčania by bolo možné dostatočne podložiť.

14. marec 2013, 09:22

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, SM) je ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), v ktorého patogenéze sa uplatňujú autoimunitné mechanizmy a dochádza k postihnutiu myelínu a poškodeniu axónov.

7. marec 2013, 19:22

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Jednou z tém bohatého programu bola aj neuropatická bolesť.

7. marec 2013, 11:22

Neuropsychiatrické symptómy sú dobre opísané nemotorické črty Parkinsonovej choroby (PCH). Keď sú nediagnostikované, a tým často neliečené, podstatne ovplyvňujú život pacientov a ich opatrovateľov.

 

7. marec 2013, 10:22

Ataxia v dôsledku postihnutia mozočka, mozgového kmeňa alebo spinocerebellárnych dráh je základným prejavom spinocerebellárnych degenerácií.

7. marec 2013, 09:22

Včasný prechod z parenterálnej na perorálnu antibiotickú liečbu je možný skoro u polovice hospitalizovaných pacientov s pneumóniou získanou v komunite (CAP).

28. február 2013, 17:11

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra. Je to difúzny orgán, ktorého hmotnosť u dospelého človeka je asi 1000 g a tvoria ho bunky (typickými sú lymfocyty – druh bielych krviniek) cirkulujúce v krvi a lymfe alebo usadené v lymfatických orgánoch.

28. február 2013, 15:11

Stránky