Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Možnosťami intrauterinných korekcií fetálnych porúch sa zaoberá fetálna medicína a detská chirurgia. Výhodou takýchto zákrokov je potenciálne lepšia prognóza pri určitých kongenitálnych poruchách. Na rozdiel od postnatálnej chirurgie podstupuje riziko v prenatálnom období i matka.

4. apríl 2013, 15:25

 

Ženy dostanú menštruáciu približne 400-krát počas svojho života. Asi 40 až 60 % z nich popri tom trpí dysmenorheou, ktorá je charakterizovaná bolesťou a ďalšími somatickými príznakmi, ktoré sa v súvislosti s menzes objavujú.

4. apríl 2013, 15:00

V dňoch 30. mája až 2. júna 2012 sa v priestoroch Hotela Bonbón a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnil XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGPS SLS) s medzinárodnou účasťou.

4. apríl 2013, 10:03

V dňoch 30. novembra až 1. decembra 2012 sa v hoteli Partizán na Táloch konalo odborné podujatie, ktoré bolo organizované v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Servier. Išlo už o tretie spoločné stretnutie priaznivcov angiológie a ultrazvukovej diagnostiky.

21. marec 2013, 18:22

Imunitná trombocytopénia (imunitná trombocytopenická purpura – ITP) je spôsobená protilátkami IgG namierenými proti rôznym povrchovým štruktúram trombocytov. Kvôli tomu sú trombocyty predčasne deštruované orgánmi monocytovo-makrofágového systému (najčastejšie v slezine), čo spolu s nedostatočnou trombocytopoézou vedie k trombocytopénii a krvácavým prejavom.

21. marec 2013, 17:35

Pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb (28. februára) bola v rámci kampane Zriedkavé choroby bez hraníc zdôraznená nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce v oblasti zriedkavých ochorení a to najmä v oblasti výskumu, diagnostiky, terapie, a tiež podpory pacientom a ich rodinám.

21. marec 2013, 17:35

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa vo Vyhniach konali už v poradí X. jubilejné Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravila Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

21. marec 2013, 13:40

Kašeľ je najčastejšou príčinou, pre ktorú pacienti navštevujú lekára prvého kontaktu. U zdravého jedinca je kašeľ fyziologickým obranným reflexom, ktorý pomáha čistiť respiračný trakt od sekrétov, baktérií, bunkových odpadových produktov a cudzích materiálov vtedy, keď je ciliárna aktivita respiračného traktu nedostatočná.

21. marec 2013, 13:40

Poznatky o terapeutickom efekte produktov kanabisu sa v posledných rokoch rozšírili na základe výsledkov početných klinických štúdií.

21. marec 2013, 13:40

Imunitný systém sa od ostatných systémov organizmu, ako je napr. kardiovaskulárny, tráviaci alebo dýchací systém, odlišuje v tom, že ho netvorí presne ohraničená anatomická štruktúra.

21. marec 2013, 12:10

Stránky