Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Odpovede na túto otázku s napätím očakávalo auditórium 5. svetového sympózia o pľúcnej hypertenzii (5th World Symposium on Pulmonary Hypertension, 5thWSPH), ktoré sa konalo 27. februára až 1. marca 2013 v Nice a zúčastnilo sa ho 1138 účastníkov z 57 krajín sveta.

18. apríl 2013, 17:52

V priestoroch viedenského hotela Hilton Vienna Stadpark sa 18. januára 2013 uskutočnilo ďalšie medzinárodné edukačné sympózium SPAF ACADEMY (SPAF = Stroke Prevention in Atrial Fibrillation), podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim. Jeho hlavnou témou boli klinické skúsenosti s dabigatranom (Pradaxa) v prevencii cievnej mozgovej príhody (CMP) pri fibrilácii predsiení (FP).

18. apríl 2013, 15:58

Arteriálna hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Jej prevalencia v dospelej populácii vo vyspelých krajinách sa pohybuje medzi 20 – 30 %. Hypertenzia je však diagnostikovaná už v detskom veku a predstavuje pomerne častý klinický problém.

 

18. apríl 2013, 14:52

V roku 2012 sme pracovne oslávili 20 rokov od vzniku Detského kardiocentra v Bratislave (DKC) ako samostatného subjektu, ktorý dostal do vienka starostlivosť o vrodené srdcové chyby (VCHS) v detskom veku.

 

18. apríl 2013, 11:52

Resynchronizačná liečba (CRT) u selektovaných pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním (SZ) v klinickej triede NYHA III – IV znižuje mortalitu a potrebu hospitalizácií pre SZ, u selektovaných pacientov v triede NYHA I – II redukuje morbiditu na SZ. CRT je efektívne aj u vybraných pacientov s terminálnym srdcovým zlyhávaním, kde odďaľuje potrebu transplantácie srdca (Htx).

18. apríl 2013, 10:52

Diabetes mellitus (DM) predstavuje pre dieťa ochorenie na celý život. Dodržiavanie radikálnej liečby ochorenia si vyžaduje od dieťaťa každodennú sebadisciplínu, presnosť, pravidelnosť.

11. apríl 2013, 16:40

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa vo Vyhniach konali už v poradí X. jubilejné Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravila Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

11. apríl 2013, 14:10

V prostredí Chateau Topoľčianky sa 22. marca 2013 uskutočnila už 10. vedecká konferencia – Korecov memoriál, podujatie, ktoré je každý rok venované významnej osobnosti slovenskej vedy a medicíny.

 

11. apríl 2013, 11:18

Napriek známym benefitom zdravého životného štýlu majú mnohí ľudia v dnešnom modernom svete problémy s jeho dodržiavaním, čo umocňuje sedavý spôsob života a prejedanie. V dôsledku toho sa odhaduje, že v nasledujúcich rokoch bude prevalencia diabetes mellitus (DM) dramaticky stúpať.

11. apríl 2013, 10:10

Dňa 17. januára 2013 sa v priestoroch hotela Tatran v Skalici uskutočnil XI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Niekoľko tém z odborného programu sa venovalo aj gynekologickej problematike.

4. apríl 2013, 17:20

Stránky