Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Kolorektálny karcinóm (KRCa) patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa Slovensko opakovane umiestňuje na nepriaznivých prvých priečkach vo výskyte KRCa.

9. máj 2013, 16:52

V súčasnosti má endoskopická liečba po úvodnej objemovej resuscitácii ústrednú úlohu v manažmente horného gastrointestinálneho krvácania, ktoré sa z praktických dôvodov delí na variceálne a nevariceálne. Obidve majú rozličnú prognózu a vyžadujú odlišné spôsoby endoskopickej intervencie.

9. máj 2013, 15:55

Celiakia je permanentná imunologicky podmienená intolerancia gluténu u geneticky predisponovaných jedincov. Charakterizujú ju: rôzne kombinácie glutén-dependentnej klinickej manifestácie; špecifické protilátky – proti tkanivovej transglutamináze (antiTgT), proti endomyzínu (EMA) a proti deaminovaným gliadínovým peptidom (DGP); HLA–DQ2/HLA-DQ8 haplotypy; enteropatia.

9. máj 2013, 15:52

Gastrointestinálne komplikácie navodené liečbou nesteroidovými antireumatikami (NSA) predstavujú v súčasnosti celosvetový závažný problém a ročne na ne zomiera minimálne 30 000 ľudí. Vyplýva to zo skutočnosti, že NSA sa stávajú najužívanejšími liekmi prinášajúcimi úľavu od bolesti kĺbov, kostí a chrbtice.

9. máj 2013, 11:52

Spoločnosť Janssen v spolupráci so Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou usporiadala 18. apríla 2013 v hoteli Sheraton v Bratislave, odborný seminár venovaný problematike psoriázy.

2. máj 2013, 18:52

Osteoporóza sa dnes zaraďuje spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami medzi civilizačné ochorenia. Predstavuje celosvetovo významne narastajúci zdravotný problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt fraktúr výrazne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.

2. máj 2013, 17:52

V dňoch 5. a 6. apríla 2013 sa v priestoroch hotela Yasmin v Košiciach uskutočnilo pod záštitou primátora mesta MUDr. Richarda Rašiho, MPH 11. Osteofórum. Hlavnou témou bol denosumab – jeho komplexná a dlhodobá účinnosť a zhodnotenie adherencie pacientov k dlhodobej liečbe osteoporózy.

2. máj 2013, 15:52

Osteoartróza (OA) predstavuje najčastejšie postihnutie pohybového systému a býva aj príčinou bolesti a zníženej funkcie postihnutej oblasti. V článku sa uvádzajú novšie poznatky o etiológii, ale predovšetkým etiopatogenéze a terapii osteoartrózy.

2. máj 2013, 15:52

V dňoch. 15. a 16. marca 2013 uskutočnilo ďalšie z cyklu edukačných stretnutí pod odbornou garanciou Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, ktoré bolo zamerané na problematiku systémového lupus erythematosus (SLE).

 

2. máj 2013, 13:52

Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšou arytmiou – v bežnej populácii sa vyskytuje u 1 až 2 % obyvateľstva, v Európe má FP viac ako 6 miliónov pacientov.

 

18. apríl 2013, 18:52

Stránky