Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Utrpenie má mnoho podôb. Človek trpiaci bolesťou, či už akútnou alebo chronickou, má len jedno želanie – aby sa bolesti zbavil, ak je to možné v čo najkratšom časovom horizonte. Je často ochotný podstúpiť predtým neprijateľné.

13. jún 2013, 11:00

Bolesť je najčastejším symptómom, ktorý pacienta privedie k lekárovi, má významnú úlohu v ochrane organizmu pred narušením homeostázy tým, že upozorní a lokalizuje poškodenie tkanív.

13. jún 2013, 10:55

V dňoch 25. a 26. apríla 2013 sa v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave uskutočnil VI. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou. Jeho súčasťou bolo aj satelitné sympózium farmaceutickej spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

13. jún 2013, 10:52

Aceklofenak patrí medzi preferenčné inhibítory COX-2, s dobrým bezpečnostným profilom. Doteraz sa použil v liečbe viac ako 75 miliónov pacientov s akútnymi a chronickými zápalovými ochoreniami pohybového aparátu.

13. jún 2013, 10:42

Keď človek ochorie na rakovinu, liečba sa sústredí na telesné prejavy choroby. Lenže ochorenie zasiahne aj iné časti vášho bytia. Reaguje na neho vaša psychika, zasiahne aj vaše vzťahy...

13. jún 2013, 10:32

V roku 1990 zaviedli Hagen a Portenoy do klinickej praxe pojem „prelomová bolesť“ a popisovali ju ako prechodné zhoršenie bazálnej bolesti na intenzitu silnú až krutú.

13. jún 2013, 10:12

Viscerálna bolesť je najčastejšou formou bolesti a je zároveň najväčším diagnostickým a terapeutickým problémom aj pre skúseného algeziológa. Má neporovnateľne väčší klinický význam ako bolesť somatická.

13. jún 2013, 10:02

V dňoch 9. a 10. novembra 2012 sa konali v Prahe XXXVII. flebologické dni s medzinárodnou účasťou.

6. jún 2013, 15:52

Každoročne sa začiatok nového roka spája s angiologickou akciou pod názvom PragueAngio. Tohto roku sa konala 8. januára 2013 v sále Autoklubu v Prahe.

6. jún 2013, 10:52

V novembri 2012 sa uskutočnil kongres Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA). Prinášame vám ďalšiu časť správ z tohto veľkého podujatia.

23. máj 2013, 16:52

Stránky