Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

V dňoch 13 až 15. júna 2013 sa v priestoroch hotela Aquacity Poprad uskutočnil XVII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách.

11. júl 2013, 16:52

V novembri 2012 sa uskutočnil kongres Americkej kardiologickej spoločnosti (AHA). Prinášame vám zaujímavosti z tohto veľkého podujatia.

11. júl 2013, 12:22

Vírusové hepatitídy sa dnes rozdeľujú na viacero typov označených písmenami A až E. Najrozšírenejšie sú typy A, B a C, s ktorými sa môžeme stretnúť prakticky na celom svete.

11. júl 2013, 12:02

Počet chorých na Slovensku, ktorí trpia na tzv. civilizačné ochorenia, neustále pribúda. Naše doterajšie stravovacie návyky sústavne napomáhajú vzniku mnohých chorôb s komplikovaným liečením alebo neliečiteľných.

11. júl 2013, 11:55

V krajinách EÚ zomrie každý rok viac ľudí na venózny tromboembolizmus (VTE) ako pri dopravných nehodách, na AIDS a na zhubné nádory prostaty a prsníka spolu.

11. júl 2013, 11:52

Definícia zdravia podľa WHO znie: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na ochranu, obnovu a rozvoj zdravia patrí medzi základné ľudské práva.

11. júl 2013, 10:52

Dňa 23. marca 2013 sa v priestoroch hotela Nivy v Bratislave uskutočnil v poradí už 13. ročník celoštátnej vedeckej konferencie Senológia 2013. Organizátormi podujatia boli Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) SLS, Senologická sekcia SGPS SLS a II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava.

11. júl 2013, 08:52

Bolesť hlavy je jeden z najčastejších problémov, s ktorými sa stretáva lekár prvého kontaktu. Odhaduje sa, že tvorí asi 5 % zo všetkých vyšetrených pacientov v priebehu roka. Môže predstavovať jeden z najväčších problémov pre odborníkov, ale na druhej strane, ak je úspešne liečená, tak aj jednu z najväčších odmien pre lekára.

13. jún 2013, 11:58

Na novú módu najskôr nadávame, potom sa jej smejeme, neskôr usmievame, až zistíme, že nie je taká zlá a nakoniec sa jej prispôsobíme (Ruth Kappelsbergerová).

13. jún 2013, 11:52

Bolesť je definovaná ako nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia.

13. jún 2013, 11:02

Stránky