Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Psoriáza postihuje na celom svete približne 130 miliónov ľudí a asi u 30 % sa môže rozvinúť psoriatická artritída. Vzhľadom na závažnosť ochorenia bol ešte v roku 2004 vyhlásený 29. október za Svetový deň psoriázy.
13. marec 2014, 12:56
Neliečené ochorenia ústnej dutiny spôsobené bakteriálnych plakom predstavujú vysoké riziko komplikácií celkových stavov.
13. marec 2014, 11:55
Vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus) predstavuje globálnu infekčnú hrozbu pre celú populáciu. Negatívne ovplyvňuje nielen samotného infikovaného jedinca, ale aj spoločnosť. Terminálnym štádiom infekcie týmto vírusom je AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome).
13. marec 2014, 11:55
Bazocelulárny karcinóm (BCC – basal cell carcinoma, bazalióm) je v súčasnosti najčastejší zhubný nádor a jeho incidencia sa zvyšuje na celom svete každý rok o 10 %.
13. marec 2014, 11:06
Herpes vírus hominis je DNA vírus spôsobujúci akútne infekcie s postihom celkového zdravotného stavu.
13. marec 2014, 10:55
Ústna dutina je významný telesný orgán, ktorý je v stálom kontakte s exogénnymi faktormi a je bohato osídlený mikroorganizmami.
13. marec 2014, 08:58
V Bratislavskom a Košickom kraji je dostatok zubných lekárov, horšia situácia je v regiónoch na severe, východe a juhu Slovenska.
13. marec 2014, 07:58
Možnosti diagnostiky a liečby zhubných nádorov – to sú oblasti medicíny, ktoré často rezonujú medzi odbornou aj laickou verejnosťou.
13. február 2014, 11:15
Optimalizáciou liečby sa počas posledných 30 rokov zlepšila pravdepodobnosť prežívania u detských onkologických pacientov. Päťročné prežívanie stúplo z hodnoty 67 % na začiatku 80. rokov minulého storočia na súčasných 83 %.
13. február 2014, 10:15
Personalizovaná medicína je rýchlo sa šíriacim a progresívnym smerom súčasnosti a to nielen v onkológii. Hlavnou témou minuloročného výročného zasadnutia ASCO bola personalizovaná onkológia – nový smer usilujúci sa o maximálne prispôsobenie liečby unikátnemu genetickému profilu nielen jednotlivých pacientov, ale aj jednotlivých typov nádorovej choroby.
13. február 2014, 10:05

Stránky