Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Využitie intravenózneho vitamínu C u onkologického pacienta

7. november 2013 - Možnosť využitia vitamínu C v onkológii sa objavila asi pred 30 rokmi a stala sa predmetom odborných diskusií. Až nedávne objavy vo farmakokinetike a farmakodynamike tejto látky a laboratórny a klinický výskum ukázali, že vitamín C vykazuje duálne vlastnosti (antioxidačné a prooxidačné) v závislosti od podanej látky a od podmienok mikroprostredia, v ktorom pôsobia.

Na základe týchto nových poznatkov sa ukazuje, že na protinádorový účinok sú potrebné vysoké plazmatické hladiny askorbátu (mmol/l), ktoré možno dosiahnuť len parenterálnym podaním dávok v gramoch. V milimolárnych plazmatických koncentráciách je vitamín C selektívne cytotoxický pre mnohé nádorové bunkové línie. Požadovaná post-infúzna plazmatická koncentrácia je stanovená na 18 – 22 mmol/l. Tomu zodpovedajúca dávka intravenózne podaného vitamínu C bola v recentných štúdiách stanovená v rozpätí 0,75 – 1,75 g/kg telesnej hmotnosti. V klinických štúdiách fázy I, ktoré sa vykonali v posledných rokoch, sa preukázala bezpečnosť intravenózneho podania dávok vitamínu C v gramoch a možnosť jeho kombinácie so štandardnou chemoterapiou. Štúdie ukázali, že intravenózny vitamín C (IVC) patrí do základnej protinádorovej liečby, keďže zlepšuje kvalitu života onkologických pacientov a znižuje intenzitu nežiaducich účinkov chemo-/rádioterapie.

Sekcia: Lekárske listy Autor: doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD., MUDr. Martin Majirský, MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., PharmDr. Lucie Kotlářová, PharmDr. Zdeněk Procházka, MUDr. Jiří Slíva
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 311