Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Vírusové vakcíny – optimalizácia ich stability a účinnosti

24. október 2013 - Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja vakcín z hľadiska používania stabilizátorov pre zachovanie ich účinnosti a bezpečnosti.

Cieľom je prezentácia výsledkov výskumu, ktorého zámerom bolo nájsť vhodné zastúpenie stabilizátorov (neaktívna časť vakcín - náhrada ľudského sérového albumínu zmesou aminokyselín v kombinácií s cukrovou zložkou) a ich objemové zastúpenie, aby pri ich zmene nedošlo k narušeniu kvality vakcín pre osýpky a mumps, a to aj vzhľadom na ostatné pomocné zložky vo vakcínach. Nami dosiahnuté výsledky preukázali, že jedna zo zmesí aminokyselín v kombinácii so zvýšenou koncentráciou cukornej zložky stabilizátora dosahuje optimálne parametre z pohľadu stability porovnateľné s pôvodným zložením stabilizátorov obsahujúcich ľudský albumín a cukrovú zložku.


 

Sekcia: Lekárske listy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 324