Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Syndróm obštrukčného spánkové apnoe u detského pacienta

24. október 2013 - Článok sa venuje výskytu, rizikovým faktorom, klinickému obrazu a možnostiam diagnostiky a liečby syndrómu spánkového apnoe (OSAS) v detskom veku. 
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Peter Ďurdík, PhD., MUDr. Anna Šujanská, prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 359