Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Psychiater v postavení súdneho znalca

12. september 2013 - Súdna psychiatria presahuje rámec medicíny a plní celospoločenské úlohy potrebné pre fungovanie justície, polície, ale aj súkromných osôb a inštitúcií. Článok rozoberá základné úlohy znalca – psychiatra, niektoré nové formy trestnej činnosti (násilie páchané v rodine, sexuálne násilie, organizovaná kriminalita, rasovo motivovaná trestná činnosť) a problémy forenznej adiktológie.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Ivan André, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 270