Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Problematika hodnotenia poliferačnej aktivity pri vybraných zhubných nádoroch kože

7. november 2013 - Proliferačná aktivita nádorových buniek patrí pri väčšine malignít k dôležitému molekulovému prognostickému parametru.

Vysoký stupeň proliferácie vo všeobecnosti koreluje s rýchlejším rastom, nižším stupňom diferenciácie a agresívnejším biologickým správaním tumoru. Článok je zameraný na problematiku hodnotenia proliferačnej aktivity nádorových buniek a jej prognostického významu pri troch najčastejšie sa vyskytujúcich zhubných nádoroch kože – malígnom melanóme, bazocelulárnom karcinóme a skvamocelulárnom karcinóme.

Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 357