Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Pokroky vo výskume malígnych nádorov

7. november 2013 - Nedávno Lineweaver a Davies vyslovili svojskú myšlienku, že nádory z evolučného hľadiska môžu byť predchodcami živočíchov. Reakcie na tento provokatívny názor sa rôznia, od nadšenia až k úplnému skepticizmu. 
Sekcia: Lekárske listy Autor: prof. MVDr. František Lešník, DrSc.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 375