Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Osteoporotické zlomeniny z pohľadu klinickej praxe

17. október 2013 - Cieľom príspevku je poukázať ma závažnú problematiku v oblasti osteoporozy - využívanie čo najširšieho spektra diagnostických možností, dispenzarizácie, preventívnych a liečebných programov. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať správnemu ošetrovaniu osteoporotických zlomenín - najvýznamnejšiemu klinickému prejavu osteoporózy, ktoré predstavujú závažnú zložku tzv gerontotraumy.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Peter Maresch CSc
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 428