Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Novinky v systémovej cielenej liečbe mCRC a mRCC

7. november 2013 - Na odbornom sympóziu farmaceutickej spoločnosti Bayer, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2013 v hoteli Holiday Inn v Bratislave v rámci 50. Bratislavských onkologických dní, zazneli za predsedníctva prof. MUDr. S. Špánika, CSc. z I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA Bratislava dve prednášky venované novej nádeji v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (metastatic colorectal carcinoma, mCRC) a súčasnému stavu poznatkov v 2. línii systémovej cielenej liečby metastatického karcinómu z obličkových buniek (metastatic renal cell carcinoma, mRCC).
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Dávid Martinický
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 385