Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Nevyhnutnosť ošetrenia ústnej dutiny pred začatím celkovej liečby u rizikových pacientov

13. marec 2014 - Neliečené ochorenia ústnej dutiny spôsobené bakteriálnych plakom predstavujú vysoké riziko komplikácií celkových stavov.
Každodenná prax nám ukazuje mnohé problémy tzv. nepripraveného pacienta, u ktorého ak nie je riešená fokálna infekcia dentogénneho pôvodu, dochádza k hematogénnemu rozsevu produktov bakteriálneho metabolizmu z ústnej dutiny do vzdialených orgánov.
Sekcia: Lekárske listy Autor: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., MUDr. Eva Janitorová, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 347