Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Možnosti tkanivového inžinierstva v ortopédii

17. október 2013 - Výrazná pozornosť v medicíne súčasnosti a hlavne budúcnosti je venovaná tkanivovému inžinierstvu, resp. bunkovej liečbe ako oblasti s veľkými perspektívami.
Žiaľ, dnes v mnohých ohľadoch je to oblasť do značnej miery v praxi málo rozšírená. V tomto príspevku sú prezentované poznatky z pracoviska autorov, ktoré má vďaka dostupnosti špičkovej tkanivovej banky (Združená tkanivová banka, Košice) schopnej spracovávať a pripravovať prípravky potrebnej kvality a širokého spektra pravdepodobne najväčšie a najdlhšie skúsenosti s touto oblasťou na Slovensku.
Sekcia: Lekárske listy Autor: prim. MUDr. Róbert Čellár, PhD., MUDr. Marek Lacko, doc. MUDr. Gabriel Vaško, MUDr. Štefan Štolfa
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 434