Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Možnosti endoskopickej liečby nevariceálneho krvácania z hornej časti GIT

9. máj 2013 - V súčasnosti má endoskopická liečba po úvodnej objemovej resuscitácii ústrednú úlohu v manažmente horného gastrointestinálneho krvácania, ktoré sa z praktických dôvodov delí na variceálne a nevariceálne. Obidve majú rozličnú prognózu a vyžadujú odlišné spôsoby endoskopickej intervencie.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Peter Lietava, MUDr. Marta Horáková, PhD., MUDr. Katarína Palenčíková, Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky, Interná-gastroenterologická klinika, UN Martin
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 198